S dopravními a pořádkovými policisty u nich veřejnost upozorňovali na správné přecházení pozemních komunikací a na rizika plynoucí z nedodržování těchto pravidel.

„Společně se zástupci Besipu a pojišťovny pak mladším i starším účastníkům silničního provozu předávali rady, drobné upomínkové předměty a výukové materiály,“ uvedla policejní preventistka Eva Prachařová.

Psali jsme:

„Hlavním smyslem preventivní akce je informovat chodce – včetně těch nejmladších – na rizika, která plynou z nerespektování zásad správného přecházení pozemní komunikace a zábavnou interaktivní formou je poučit o tom, jak by se měli v silničním provozu chovat,“ připomíná význam projektu Eva Prachařová.

Na povídání u pomyslných zeber, namalovaných přímo na asfalt na ulicích, budou policisté navazovat v průběhu dalších měsíců také přednáškami a besedami ve školách, kde budou mít více času s dětmi probrat i další pravidla a zásady bezpečného chování v silničním provozu.