Při záchranném průzkumu staveniště v Oblastní nemocnici Jičín archeologové odhalili pozůstatky sídliště z období neolitu, ale také 7 tisíc let starý kus vzácné sošky.

"Neolitické sošky zobrazující lidi nacházíme na našem území především na Moravě v prostředí kultury s moravskou malovanou keramikou," vysvětluje význam nálezu archeolog jičínského Regionálního muzea a galerie Jiří Unger. Na území Čech se dosud nalezlo pouhých čtyřicet podobných.

Archeologové objevili v okolí farního kostela v Nové Pace  na náměstí 243 lidských koster a mnoho artefaktů. Pozůstatky z bývalého hřbitova zkoumají odborníci v Praze.
FOTO: Archeologové vyzdvihli u kostela 243 koster

Na místě bývalé budovy interny a budoucího multifunkčního Pavilonu A začali archeologové kopat v září loňského roku, kdy šla původní budova k zemi. Při výkopech se jim podařilo zdokumentovat přes sto zahloubených objektů, nejčastěji takzvaných sídlištních jam. Archeologové tak označují místa, která byla dlouhodobě obývaná lidmi. Ta pod jičínskou nemocnicí spadají do období mladší doby kamenné asi 5600 - 5000 let před naším letopočtem, kdy region osídlila kultura s lineární keramikou.

Kromě neolitických "dlouhých domů" a přidružených zásobních a odpadních jam se podařilo odkrýt také několik kamenických dílen. "Z dílen jsme vyzvedli celou řadu polotovarů kamenné broušené industrie - sekery, ruční mlýnky, brousky - včetně primárních surovin. Díky nim získáváme ucelený pohled do jednotlivých fází tehdejšího výrobního procesu," doplňuje Unger.

Jedna z neolitických jam, kde se dochovaly větší části nádob a bude tak možné analyzovat k jakému účelu sloužily či co se v nich vařilo.Jedna z neolitických jam, kde se dochovaly větší části nádob a bude tak možné analyzovat k jakému účelu sloužily či co se v nich vařilo.Zdroj: Královéhradecký kraj

Život člověka na našem území v době neolitu zkoumají archeologové na Jičínsku už řadu let. Nález části levé paže z vypálené hlíny byl ale i pro ně překvapením. Sedm centimetrů dlouhý a sedm tisíc let starý fragment hliněné sošky je na povrchu zdobený svislými rýhami. Nabízí se srovnání s nálezem světoznámé sošky Věstonické venuše. Ta je ale o několik desítek tisíc let starší, pochází z doby mladého paleolitu (29 000 - 25 000 let před naším letopočtem). Na území Čech se dosud podařilo najít pouze asi 40 podobných úlomků a torz, figurky zobrazující člověka jsou obvyklejší na území Moravy.

Hrad Kost v Českém ráji. První obrázek nabízí pohled na relikty obranné věže tzv. bergfrit, objevené v roce 2020. Druhý na základy brány odkryté v roce 2019.
Nové poznatky archeologů: Hrad Kost měl předchůdce

Další nálezy pod bývalou internou jsou o několik tisíc let mladší.

Záchranný archeologický průzkum je strašákem pro každého stavitele. Stavební projekty totiž může zdržet o dlouhé týdny a v případě vzácného nálezu klidně i déle. Průzkumy ale mohou odhalit důležité poznatky o životě na našem území před mnoha tisíci lety. Stalo se tak právě při záchranném průzkumu staveniště v Oblastní nemocnici Jičín.

"Bylo tam také žárové pohřebiště z přelomu pozdní doby bronzové a starší doby železné, konkrétně se jedná o slezskoplatěnickou kulturu (800–450 let před naším letopočtem). Doposud jsme odkryli šest hrobů, které tvoří různého počtu keramických nádob, z nichž obvykle jedna sloužila jako urna, kam se vsypal popel zemřelého, ostatní nádoby pravděpodobně obsahovaly potravinové milodary nebo byly použity při pohřebních rituálech," doplňuje jičínský archeolog.

Nalezené artefakty pochází ze stejné doby, jako nálezy ze staveniště nové nemocniční lékárny a nového vjezdu do areálu jen několik desítek metrů od současné stavby. "Pokud tyto nálezy zkombinujeme se staršími nálezy z okolí nemocnice, tak zde vidíme poměrně rozsáhlou vesnici z mladší doby kamenné a pohřebiště kultur popelnicových polí," říká dále Unger. Do stejné kultury patří také nálezy z výkopu zapuštěných kontejnerů v centru Jičína v polovině roku 2021.

Traktory tří velkých zemědělských podniků vyjely pět minut po dvanácté z Jičíněvsi na Jičín.
Zemědělci protestují proti nové vládě. Traktory vyjely i na silnice kolem Jičína

Veškeré artefakty, které byly vloni vykopány při záchranných archeologických výzkumech v Jičíně vystaví Regionální muzeum a galerie od 11. března.

Stavba nového pavilonu na místě staré interny v jičínské nemocnici začala v září loňského roku. Začátkem roku 2022 začala stavební firma pokládat základy. Podle krajského náměstka pro investice Pavla Bulíčka bude nová budova stát více než 318 milionů korun. Práce by podle předběžných plánů mohly skončit na jaře 2023.