Už od dveří kanceláře vítá příchozí jeden ze zakladatelů spolku Ladislav Kratina. Na vozíčku je upoutaný od svých čtrnácti let, kdy po úrazu skončil odkázaný na péči druhých. On i jeho kamarád a kolega Jan Pelikán zažili jaké to je být odtržený od domova v ústavní péči. Proto se před čtrnácti lety rozhodli rozjet v regionu právě terénní asistenční službu. "Chceme lidem ukázat, že pokud to jen trochu jde, nemusí své příbuzné zavírat do ústavů. Že existuje služba, která se o ně postará denně přímo u nich doma," vysvětluje Kratina.

Potřeba navýšit kapacity asistentů se ukazuje každým rokem. Nejvíce se ale projevila v době pandemie covidu-19. "Kvůli opatřením najednou zůstala spousta lidí v domovech, ústavech a pečovatelských službách zavřená a odtržená od rodiny. To se hodně projevilo na už tak hodně křehkém psychickém stavu jak seniorů, tak například právě zdravotně postižených lidí," vypráví Kratina. Terénní asistenti pečují o lidi přímo u nich doma, rodina je tedy mohla nadále navštěvovat, nebo se podílet na péči.

Na Novopacku a Hořicku nyní pracuje celkem 16 asistentek, které mají v současnosti na starost 90 klientů. Kapacita ale není jasně daná. Záleží vždy na tom, kolik péče který klient potřebuje. Asistentky pracují na směny, mají na starost především pomoc s ranní očistou, zajištění a podávání stravy a asistenci s hygienou v průběhu dne. Někteří klienti ale mají velmi omezenou hybnost, organizace služby tedy musí počítat s tím, že je někde potřeba strávit více času. Proto nelze kapacitu služby určit přesně. Mění se se složením klientely. Kromě základních úkonů poskytuje služba také sociální poradenství, doprovody k doktorovi nebo na odpolední procházky. Noční směna pak hlídá, aby byl klient v bezpečí a pohodě i v nočních hodinách.

Přihlášení klienta do terénní asistenční služby záleží především na něm a jeho rodině. S rozhodnutím, jestli je pro něj služba vhodná pak pomáhá sociální pracovník. Spolek respektuje jejich přání a snaží se jim vyhovět. "Momentálně jsme připravení přijímat lidi ve věku od tří let až po seniory. Staráme se o zdravotně i mentálně postižené, kromě toho pomáháme také při paliativní péči ve spolupráci s terénním hospicem," doplňuje hlavní koordinátorka asistentů a ředitelka výboru spolku Marcela Drhová.

Podle vedení spolku udělal Královéhradecký kraj v podpoře sociálních služeb velké pokroky. Téměř každý region má dostatečné pokrytí terénní asistenční službou a kraj dlouhodobě podporuje deinstitucionalizaci sociálních služeb. "Stále nás ale čeká hodně práce, abychom dostatečně rozšířili povědomí o našich službách. Postupujeme malými kroky, ale tady v okolí už nás lidé většinou znají, nebo znají někoho, kdo využívá naše služby. Chceme oslovit i vedení menších obcí, aby nás vzali na vědomí a přiblížili nás svým občanům," říká Ladislav Kratina.

Povědomí ve spádových obcích je důležité i kvůli financování služby. Aby mohla služba reagovat na poptávku v regionu, musí každoročně navýšit kapacitu asi o 20 procent. Na to ale potřebuje prostředky. Největší část rozpočtu pochází ze státních příspěvků na sociální péči, menší část si připlácí klienti a 10-15 procent musí spolek uhradit ze svého. To řeší právě příspěvky od obcí, které si službu zaregistrují a vyčlení na ni část svých dotací na sociální služby. Přispět ale může každý, buď na účet veřejné sbírky, nebo pomocí dárcovské SMS.

Kromě osobní asistence v terénu se spolek Sportem proti bariérám zabývá také pořádám sportovních událostí pro lidi s hendikepem. Jejich turnaje v paralympijském sportu boccia jsou oblíbené mezi mladými i starými s postižením, ale i mezi jejich přáteli a příbuznými. "Boccia je původně určená pro těžce tělesně postižené. My se ji ale snažíme rozšířit mezi všechny zájemce," říká Ladislav Kratina, který v boccie vybojoval bronzovou medaili na paralympiádě v Pekingu. "Hlavně máme radost, že se všichni společně baví, setkávají a že i třeba rodiče postižených dětí mají šanci si s nimi něco zahrát," doplňuje Jan Pelikán.

V současnosti se spolek věnuje také rozvíjení komunitního bydlení pro lidi s postižením Domeček plný koleček. Hlavní myšlenkou je dát hendikepovaným lidem možnost se co nejvíce osamostatnit, pracovat v chráněných dílnách a žít vlastní život v rámci možností podle sebe. Právě pro potřeby Domečku teď spolek rekonstruuje budovu bývalé tiskárny ve Staré Pace, o kousek dál pod viaduktem je už nyní další funkční Domeček, který byl zkolaudován loni v prosinci.