Slavnostnímu „ šerpování“ přihlíželo četné publikum, na sále vládla skvělá nálada, podnícena dobrou muzikou. Dívky se tu doslova vznášely v nádherných róbách a z tančících maturantů sršela na všechny pozitivní energie. Překvapením pro diváky pak bylo taneční vystoupení maturantů, zakončené „zadupáním“ šerp pro štěstí.