Stadion sportovce trápí již delší dobu a jeho současný stav nesplňuje požadavky kvalitního sportoviště. „Chybí zde systém, který by odváděl dešťovou vodu, takže v momentě kdy zaprší, na hřišti se tvoří kaluže a během chvíle je velmi rozbahněno.

Druhý problém nastává v okamžiku, kdy je pro změnu velké sucho. Hřiště rychle vysychá z důvodu slabé vegetační vrstvy, což ovlivňuje především kvalitu hry, " vylíčil problémy, které hořické fotbalisty trápí místostarosta Ivan Doležal a zdůrazňuje, že rekonstrukce by tak pomohla i k bezpečnějšímu sportování, jelikož na nekvalitním povrchu dochází mnohem častěji k úrazům.

Nové navrhované řešení by mělo zabránit i častému odkládání zápasů, což bylo v minulosti dost často potřeba.

V projektu se počítá s několika nezbytnými kroky. „Dojde tam například k instalování závlahového systému, oplocení hřiště nebo umístění nových přenosných branek. Nové hřiště bude splňovat veškeré podmínky dnešních moderních stadionů," seznamuje s návrhem místostarosta a dodává, že současný správce areálu a hořický fotbalový klub mu věnují veškerou potřebnou péči a lepší podmínky si určitě zaslouží.

Jak uvedl starosta Aleš Svoboda, tento projekt úzce souvisí se snahou města zvednout děti a mládež od počítačů a sám mu vyslovil podporu.

Předpokládaná cena realizace je zhruba sedm miliónů a dvě stě tisíc. Hořice podaly žádost o dotaci. V případě úspěchu by spoluúčast města byla okolo čtyřiceti procent. „Myslím si, že se nám cenu podaří v konečné fázi snížit," věří Doležal.