„Všem poplatníkům doporučujeme použít elektronickou formu podání, která je přístupná každému na elektronické adrese http://www.daneelektronicky.cz. Při vyplňování je možné použít průvodce a vyplněné přiznání lze ihned automaticky zkontrolovat, zda je po formální stránce bezchybné," vzkazuje veřejnosti vedoucí odboru správy daní v Jičíně Michal Wágner.

Pro ty, kteří z nějakého důvodu chtějí ještě setrvat u písemné formy podání daňového přiznání, připravila Finanční správa České republiky rozšířené úřední hodiny v termínu od 24. března do 1. dubna ve všech pracovních dnech denně od 8 do 18 hodin na Územních pracovištích v Jičíně, Nové Pace a Hořicích.

V sobotu 29. března pak bude od 8 do 12 hodin zpřístupněno pracovišti v Jičíně. Pokladna je pak otevřena v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin.