Festival Jičín - město pohádky, který se v Jičíně pořádá už 33 let, není jen tradiční akce pro děti a celé rodiny. Jičínu dala Pohádka prestižní značku, kterou znají lidé v celém Česku i v zahraničí. Město pohádky se vloni oficiálně stalo hlavním městem Pohádkového království a na festivalu vyrostly už celé generace Jičíňáků, kteří jej dnes navštěvují se svými dětmi. Proto i nejčastější otázka, která se každý rok opakuje zní:

Bude letos Pohádka?

Jednoduše a stručně řečeno: Ano, bude. Termín zůstává už mnoho let stejný, tedy druhý týden školního roku. Letos se tak Jičín zahalí do pohádkového hávu od 11. do 15. září 2024.

32. ročník festivalu Jičín - město pohádky se podle ohlasů na sociálních sítích i v ulicích města vydařil.
Pohádkový festival v Jičíně navštívily desítky tisíc lidí nejen z okolí

Že se Jičíňáci nemusí bát, že by o Pohádku přišli, potvrdila také správní rada Nadačního fondu Jičín - město pohádky na konci loňského roku. „V souvislosti s organizačními změnami mezi pořadateli, Nadačním fondem Jičín – město pohádky a městem Jičín, není pořádání festivalu nijak ohroženo. Cílem probíhajících změn je nejen udržet festival Jičín – město pohádky v následujících letech, ale také zajistit jeho kontinuitu pro budoucí generace," stojí ve zprávě, kterou podepsali všichni zbývající členové správní rady - předseda Ladislav Horváth, Zuzana Vavřincová a Alena Stillerová.

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Kdo festival pořádá? Proč se organizátor změnil?

Festival založila skupina nadšenců včetně hlavních spolupořadatelů, kantorů a milovníků kultury Jaroslava Veselého a Jaromíra Gottlieba. Aby měla rychle se rozrůstající akce právní záštitu, vznikla nejprve nadace a později Nadační fond Jičín - město pohádky. Nadační fond vedla správní a dozorčí rada, o podobu festivalu se starali dobrovolníci a zaměstnanci NF v rámci dramaturgické rady a produkce.

Informace o tom, že festival pořádá město Jičín, radnice nebo zastupitelstvo tedy nebyly zcela přesné. Město Jičín se však dlouhodobě na pořádání festivalu a fungování NF podílelo, ať už materiálně, lidskou silou nebo finančními prostředky. „Nadační fond se na nás obrátil s tím, že už není s to zaštítit organizaci festivalu. Bylo to pro nás překvapení, ale musíme se k tomu postavit čelem. Nikdo z nás nechce, aby pohádkový festival skončil," okomentoval na podzim změny v organizaci Pohádky starosta Jan Malý. Nadační fond v listopadu opustila výkonná ředitelka a hlavní pořadatelka loňského ročníku Pohádky Petra Hanušová. Kulturní odbor Městského úřadu v Jičíně vypsal výběrové řízení na post produkční, kterou se podařilo najít a od půlky prosince nastoupila na tuto pozici Šárka Bekrová.

Jakou roli v pořádání Pohádky hraje Nadační fond Jičín - město pohádky?

Záštitu nad organizací převzalo město, jak ale potvrdil místostarosta Petr Hamáček, Nadační fond tím nezaniká, naopak se od podzimu na přípravách festivalu nadále aktivně podílí a bude v příštím ročníku figurovat jako hlavní spolupořadatel Pohádky.

„Nadační fond nezanikl, nadále funguje a fungovat bude, dokud se nenajde nový způsob, udržitelná právní forma a nedojde ke konečnému konsenzu, jak dál. Vznikal v jiné době, teď je ale vše jinak a jak známo, v NF nejsou dostatečné finance na organizování, ani potřebný personál," doplnila místostarostka a členka správní rady NF Alena Stillerová.

Kdo to všechno platí? A kdo na tom vydělává?

Po covidu, který nejen festival, ale také celou kulturu značně vyčerpal, se hodnota spoluúčasti města vyšplhala přes milion korun. Kromě finanční dotace, zapůjčení materiálu a technického zajištění festivalu hradilo město z velké části také náklady na celoroční fungování NF včetně pronájmu kanceláří, skladu a v loňském roce také dotace 482 tisíc korun na mzdové náklady na pozici ředitelky festivalu.

„Město bude dále přispívat na fungování, jednak už dříve hradilo pracovní místo výkonné ředitelky, podílelo se i na nájmu. Teď se dál vedou jednání o tom, co všechno převezme město. Samozřejmě tu organizační stránku a nové pracovní místo na úřadě, to jde za městem, ale je tam i sklad, který je nevyhovující. Takže kam se věci přesunou? Hledají se optimální možnosti, aby to fond co nejmíň zatížilo," doplnila Stillerová.

Co se týče financování samotného festivalu, velkou část nákladů se podařilo uhradit ze sponzorských darů, část šla také z dotací, například z příspěvku od Státního fondu kultury. Peníze na pokrytí programových a mzdových nákladů festival už mnoho let získává také ze sobotního vstupného na hlavní program.

32. ročník festivalu Jičín - město pohádky se podle ohlasů na sociálních sítích i v ulicích města vydařil.
VIDEO: Michal z Kouzelné školky: Užívejte si dospělost a vzpomínejte na dětství

Festival z velké části funguje na práci dobrovolníků, kteří na akci pracují zadarmo nebo za symbolický příspěvek. Také působení ve správní a dozorčí radě vykonávají jejich členové bez nároku na finanční odměnu.

Na letošní ročník festivalu vyhradilo zastupitelstvo města Jičína z rozpočtu 2,5 milionu korun, podle informací Deníku hodlá Nadační fond i letos spojit síly se sponzory a dalšími partnery, kteří festival finančně zaštítí.

Proč už není pódium na náměstí? A ohňostroj?

V covidové době se hlavní pódium přesunulo z Valdštejnova náměstí do Zámeckého parku. Hlavním důvodem byla nutnost dodržení bezpečnostních protiepidemických opatření a kontrola nad počtem návštěvníků koncentrovaných na jednom místě. Proč tam ale zůstalo, když covidová opatření pominula? Důvod je prostý, finance.

„Hlavním důvodem, proč tomu tak bylo, byla celková finanční situace, sponzoři bohužel již nemohli podporovat festival, tak jak tomu bylo v minulých letech, a ne nadarmo se říká, každá sranda něco stojí, a to o velkém pódiu a ozvučení tak velkého prostoru jakým je náměstí, platí dvojnásob, nemluvě o uzavření náměstí na sobotní program," zdůvodnila to vloni ředitelka festivalu Petra Hanušová. Hlavní hudební program proto zůstal v parku, na náměstí však ticho nebylo. Po celou dobu festivalu se v horní části náměstí na malém pódiu "baskingstage" střídali hudebníci, sbory a písničkáři.

Letošní téma Pohádkové oKouzlení v průvodu představoval kouzelník Tomáš Podzimek. Za ním šla Dětská pohádková rada, král Pohádkového království Václav Vydra a legendární čaroděj Rumburak. V jeho kostýmu přijel kdo jiný, než patron festivalu Jiří Lábus.
Patron Pohádky Lábus: Dnes jsou děti závislé na technice. Ale zvídavé jsou pořád

O tom, jestli se pódium s novým organizátorem vrátí zpět na náměstí, se teprve bude rozhodovat. Už v minulosti pořadatelé tuto variantu zcela nevyloučili.

A co se týče ohňostroje, ani o něm zatím bližší informace nepadly. Před několika lety si festival jako jednu ze svých zásad zvolil udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Navázal tak na trend výměny ohňostrojů za ekologičtější varianty. V roce 2022 na náměstí se svými obřími světelnými loutkami vystoupil soubor V.O.S.A. Theatre, vloni festival uzavřel na míru vytvořený videomapping na čelní zeď zámku.

Co bude s festivalem dál? Kdo bude pořádat příští ročníky?

Město Jičín ve spolupráci s Nadačním fondem momentálně hledá způsob, jak festival právně ukotvit a zajistit jeho budoucnost i pro další generace dětí. Podle Aleny Stillerové nyní budou právníci posuzovat, jaká forma by byla pro Pohádku nejvýhodnější. Nevyloučila vznik nové organizace nebo společnosti s ručením omezeným. „Město řeší fungování festivalu do budoucna. Po vzájemné diskuzi bylo dohodnuto, že je potřeba provést na základě věcné organizační i personální analýzy návrh, odborně posoudit a přijít s nejoptimálnějším návrhem, jak by se měl případně Nadační fond transformovat. Do jaké právní právní formy? Je domluveno, že se osloví společnost, která je kompetentní k posouzení a která se touto činností zabývá. Rada města proto schválila použít uzavřenou výzvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci posouzení právních forem provozování festivalu Jičín - město pohádky," uvedla místostarostka.

Součástí zakázky by také mělo být posouzení toho, zda by bylo do této organizace možné zahrnout také pořádání Valdštejnských slavností a provozování Rumcajsovy ševcovny a Valdické brány.

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková