V Hradci Králové budou urny pro tyto potřeby umístěny na dvoře hradeckého magistrátu. V Rychnově nad Kněžnou budou znát cestu k volební urně hlavně fotbaloví fanoušci, neboť hlasovací místo bude v areálu zdejšího fotbalového stadionu.

Lidé z Náchodska budou muset vyrazit do bývalé náchodské celnice, v Trutnově pak řidiči zamíří do areálu hasičské zbrojnice na trutnovském Horním Starém Městě. V Jičíně se drive-in volby uskuteční v budově bývalých kasáren.

Voliči budou moci na hlasovat přímo z aut už ve středu 30. září od 7 do 15 hodin. Kdo by si ve volebním týdnu chtěl odbýt vhození hlasovacího lístku o pár dní dříve a ještě k tomu pohodlně z auta, ten nepochodí.

Dočasně zřízené mobilní stanoviště je totiž určeno výhradně jen pro ty, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid -19. Tyto osoby může určit hygienická stanice nebo praktický lékař a voliči se při příjezdu na místo musejí prokázat potvrzením od hygieniků či od lékaře.

Pod dohledem armády

Na samotnou volbu pak dohlédnou nejen pracovníci krajského úřadu, ale i armáda.

"Na každém volebním stanovišti bude působit čtyřčlenná komise pro hlasování (ve složení 1 zapisovatel jmenovaný ředitelem krajského úřadu a 3 vojáci v činné službě). Ochranné a hygienické prostředky pro členy komise zajistí Ministerstvo vnitra. Ostatní podmínky pro činnost komise pro hlasování zajišťuje Armáda ČR," informovala mluvčí královéhradeckého hejtmanství Sylvie Adamcová a dodala, že sčítání hlasů z drive – in stanoviště následně provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Pokud bude člověk ve volebním týdnu v nařízené karanténě či izolaci a nebude moci využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 1. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise.

Ta bude složena ze členů drive- in týmu a přijede s přenosnou volební schránkou za voličem domů.Do přenosné volební schránky budou moci volit i senioři a osoby, jimž zdravotní stav neumožňuje dojít do volební místnosti v jejich volebním okrsku. Zájem o tento způsob volby je ovšem třeba nahlásit předem na městském úřadě.

Hlasování bude umožněno rovněž voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena. Pokud hygienici nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování.

Takto bude možné hlasovat ve čtvrtek 1. října od 7 do 22 hodin a v pátek 2. října od 7 do 18 hodin. "Členové komise pro hlasování, jakož i členové sčítací komise budou hlasy lidí, kteří využili některý ze zvláštních způsobů hlasování, budou vybaveni ochrannými a hygienickými prostředky," dodala Sylvie Adamcová.

Kde všude v kraji bude drive-in hlasování:

Hradec Králové, třída Československé armády 408 – dvůr Magistrátu města Hradec Králové

Rychnov nad Kněžnou, ul. U Stadionu bez čp. – areál fotbalového stadionu

Náchod, Kladská čp. 272 – budova celnice

Trutnov, Horní Staré Město, Dlouhá bez čp. – budova hasičské zbrojnice

Jičín, Československé armády bez čp. – budova bývalých kasáren