Ale získá ho jenom tehdy, pokud si bude schopna sama sehnat dotace od kraje a státu. Hořice tak de facto zaplatí spoluúčast, kterou příjemci různých dotací musí zpravidla hradit. Usnesení nebylo přijato jednomyslně.

Někteří zastupitelé ho silně kritizovali. Martin Pour požadoval, aby farnost předložila jasný stavební plán a tím ukázala, na co peníze použije a kolik jich v budoucnu ještě bude potřebovat. „Přiznejte se, že žádný plán nemáte," pobídl zástupce právnické osoby, kterou Hořice takto subvencují již několik let.