Jak sdělil farní vikář Mgr. Jan Novotný je řada staveb v havarijním stavu a je nutná celková rekonstrukce. Farnost opravy pochopitelně financuje ze svého rozpočtu, nicméně je potřebná spolupráce na dotačních titulech ministerstva kultury a krajského úřadu.

Kompletní rekonstrukcí projde rokokový kostel sv. Matouše v Dolanech u Jičíněvsi. Ten byl od 50. let 20. století záměrně ničen a ponecháván svému osudu. I když proběhlo v devadesátých letech zastřešení, je nutné střechu znovu opravit a rekonstruovat celý objekt.

V Jičíně pokračuje oprava věže kostela sv. Ignáce. Spoluúčast města je ve výši 125 000 Kč. Nově bude provedena omítka kostela sv. Václava ve Veliši. Opravena byla první část zborcené zdi u kostela sv. Františka ve Starém Místě, připravuje se druhá část.

Již od roku 2011 probíhá v hlavním jičínském chrámu sv. Jakuba oprava varhan. Ta bude dokončena v roce 2017, letos v září bude postaveno lešení a obnovena varhanní skříň, postupně dojde ke kompletaci a poté k ladění píšťal. Varhany budou sloužit jak věřícím, tak posluchačům připravovaných duchovních koncertů.    Jan Kaiser