„Ozimy dobře přezimovaly, zajistili jsme minimální výpar z půdy, nic jsme po zimě nezaorávali,“ hodnotí stav na polích Jaroslav Kořínek z Agro Chomutice.

Podnik má na padesáti procentech orné půdy zaseté ozimy, na šesti stech hektarech ozimou pšenici, dále ječmen a řepku. „Nyní budeme toužebně vyhlížet každou kapku vody, snad se sv. Petr umoudří. Ideální by byly časté přepršky,“ přál by si zkušený zemědělec. Na druhou stranu mají farmáři díky počasí příznivé podmínky k jarnímu setí. V Chomuticích jsou týden v předstihu, v zemi je cukrovka, v závěru setí kukuřice.

„Tráva neroste, je sucho, ozimy jsou nízké, nebude tak krmení ani sláma, je to špatné,“ hořekuje nad současným nedostatkem vody Radomír Kvapil z podniku Agro Slatiny.

Vody pro pole přitom bylo přes zimu relativně dost, ale výhled na osm dní dopředu je pro pěstitelé zoufalý.