Celkové odhadované náklady přesahují částku 20 milionů korun bez DPH. „Je zde pravděpodobnost, že pro realizaci projektu se podaří získat dotaci z norských fondů. Je to vynikající příležitost, jak vyřešit letitý problém s nevhodným uskladněním muzejních předmětů. Kraj ale musí svou žádost podat do 20. června," uvedl první náměstek hejtmana Otakar Ruml, který je zároveň radním pro oblast regionálního rozvoje, dotací a kultury.

Nový depozitář by měl disponovat úložnou plochou 740 metrů čtverečních. Jednopatrová novostavba je projektována tak, aby bylo možné ji v budoucnu rozšířit o přístavbu. Uloženy zde mají být sbírky z oblasti archeologie, etnografie, militarií, uměleckých řemesel, lidového nábytku a zemědělského nářadí.

Investice bude směřovat i do budovy vlastní fary, odkud budou sbírkové předměty přemístěny. Tím dojde k uvolnění čtyř místností, které začnou sloužit široké veřejnosti. Na více než sto metrech čtverečních vzniknou dílny pro konání workshopů či učebna pro pořádání přednášek. Počítá se i s využitím venkovních prostorů, kde se mají pořádat jarmarky nebo třeba pěstovat ukázkové plodiny.   (mf)