I když šlo jen o dva patníky s označením 22/5 a 22/8 umístěné zhruba dvacet centimetrů od linie hraniční čáry, muselo zasáhnout Ministerstvo vnitra a nechat tyto betonové patníky odstranit.

„Falešné hraniční znaky z hraničního pruhu odstranili zaměstnanci Zeměměřického úřadu na základě pokynu Ministerstva vnitra. Odstraněné hraniční znaky byly prozatím ponechány na místě a uloženy mimo hraniční pruh tak, aby nezhoršovaly zřetelnost průběhu státních hranic,“ sdělila Deníku mluvčí Ministerstva vnitra ČR Hana Malá.

Na dvou místech u turistické Pánovy cesty v Polických stěnách se se souhlasem Správy CHKO Broumovska měnila podoba skal. Ty překážely bezeškodnému vyvezení vytěženého kůrovcového dřeva, tak musely ustoupit technice.
Šokující poškození? Skála v CHKO překážela technice, musela být odstraněna

Fotografie dvojice hraničních znaků zveřejněná na sociální síti vyvolala dotazy, zda nejde k posouvání hranic či jestli tím nebyly poškozeny a posunuty původní hraniční znaky. „K poškození ani ke změně polohy platných hraničních znaků nedošlo. Kontrolu provedli zaměstnanci Zeměměřického úřadu. Tento úřad vykonává zeměměřické činnosti na státních hranicích na základě pokynů hraničních komisí, které jsou v gesci Ministerstva vnitra,“ poukázala mluvčí.

Obdobná situace 

K podobné situaci došlo před časem na Šumavě. „Mě to připomíná kauzu, kdy jeden Němec zbrousil staré tereziánské znaky na šumavském Ostrém do podoby tzv. kamenů doteků. Ale tam je to smutnější, protože znaky z roku 1772 nenávratně zničil,“ uvedl Zdeněk Šmída, který je soukromým badatelem a o historii státních hranic napsal několik knih. U těchto tereziánských znaků byly ve 30. letech minulého století zřízeny kamenné desky jako hraniční znaky s označením 23C a 23D.

Mutkov, srpen 2021
Nejmenší víska táhne. Z malebného Mutkova mladí neprchají, po chatách je sháňka

Hraniční znak 22/5 u Pleše.Hraniční znak 22/5 u Pleše.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal

Do průběhu státních hranic nesmí podle zákona nikdo svévolně zasahovat, přemisťovat hraniční znaky nebo je poškozovat. Viníkovi může hrozit až půlmilionová pokuta.

„Osazením falešných hraničních znaků došlo k neoprávněnému zásahu do hraničního pruhu,“ doplnila Hana Malá s tím, že lidé by se měli chovat ohleduplně a neničit hraniční znaky, ať už pohybem motorovými vozidly nebo zemědělskou činností, krádežemi zařízení upozorňující na průběh státních hranic, což jsou tabule s nápisem POZOR! Státní hranice nebo oválné tabule s nápisem Česká republika, nebo např. různými nápisy či sprejováním.

Všechny stavby v bezprostřední blízkosti státních hranic do 50 m včetně uměleckých děl musí být projednány s Ministerstvem vnitra, potažmo v hraničních komisích.

Karolína v akci
Jazyková lektorka zvládla testy k výsadkářům. Jako druhá žena v historii

Průběh Česko-bavorských státních hranic je vyznačen kamennými sloupky, ale také až dva metry vysokými kameny z doby vlády Marie Terezie. Na Bavorské straně jsou navíc umístěné umělohmotné bílé sloupky s modrým pruhem. V případě umělohmotných sloupků se ale nejedná o vyznačení hranic ani o měřičskou značku. „Tyto tyče osazovala německá strana v blízkosti čáry státních hranic v nepřehledném terénu pro snadnější identifikaci průběhu státních hranic,“ vysvětlil už dříve Ondřej Krátoška z Ministerstva vnitra ČR.

Erby i zájimavé příběhy 

Historický “trojmezní” kámen pod Luzným směrem k Velké Mokrůvce na Modravsku vyznačoval původně trojmezí mezi Českým královstvím, Bavorskem a Pasovským biskupským knížectvím. Foto:David KojanHistorický “trojmezní” kámen pod Luzným směrem k Velké Mokrůvce na Modravsku vyznačoval původně trojmezí mezi Českým královstvím, Bavorskem a Pasovským biskupským knížectvím. Foto:David KojanZdroj: Deník / Antonín Hříbal

Státní hranice jsou ze zákona pravidelně udržované a o dané úseky se v našem kraji stará Česko nebo Německo. Hlavní hraniční znaky jsou někdy staré i přes dvě stě let, váží se k nim zajímavé příběhy a v rámci údržby jsou na nich obnovované i malované erby.

Státní hranice se Spolkovou republikou Německo jsou od roku 1994 rozděleny na jednotlivé hraniční úseky, o které pečuje jedna či druhá země. Spadlé stromy a náletové dřeviny odstraňuje a trávu na státních hranicích seká dodavatel, vítěz výběrového řízení.

Z páteční první zastávky mobilního očkovacího týmu v kraji - ve Vamberku.
Mengeleho zm*di! Ve Vamberku si očkovací tým zažil své, v Žacléři byla pohoda

Další údržba hraničních znaků jako jsou nátěry, výměna poškozených hraničních znaků, zaměření hraničních znaků apod., je prováděna v rámci pravidelného přezkoušení státních hranic každých deset let a v rámci stálé údržby vyznačení státních hranic. Tyto práce v terénu a ve stanovených úsecích provádí pro Ministerstvo vnitra pracovníci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.