Pokračování naučné stezky povede z Miletína přes Červenou Třemešnou, Vrbiny, kolem rybníku Nadýmák, dále přes Vlkanov a Miletínek zpět do Miletína. V rámci projektu bude umístěno celkem osm informačních tabulí, dvě lavičky a informační materiály.

Ve spolupráci a díky finanční podpoře města Lázně Bělohrad bude stezka následně prodloužena o třetí etapu (mimo projekt PRV), kde budou umístěny další dvě informační tabule, a to kolem rybníku Nadýmák k rybníku Hluboký na Byšičky a zpět k propojení okruhu směr Vrbiny a Červená Třemešná. ⋌DM Podzvičinsko