Na začátku září onemocnělo nemocí špinavých rukou celkem šest dětí, které se účastnily letního tábora v Nemojově u Dvora Králové a kde přišly do styku s nakaženou osobou. Hepatitidou typu A se nakazily celkem čtyři děti ze Základní školy Komenského v Nové Pace, Masarykovy základní školy Stará Paka a Gymnázia a Střední pedagogické školy Nová Paka.

Další dva nemocní byli vysokoškolští studenti z Nové Paky. Poslední případ se objevil 21. září, kdy onemocnělo dítě, které ale nenavštěvuje žádné školské zařízení. Školy měly z důvodu výskytu nemoci nařízenou padesátidenní karanténu, která, pokud se neobjeví nový případ, skončí v pondělí.