Ta vygradovala na konci minulého měsíce. A o co jde? Miletín a Hořice vypověděly smlouvu současnému dodavateli energie, společnosti Energie pod kontrolou (EPK), která se podle všeho dostala do dluhů a neplnila své závazky právě společnosti Amper Market. Ta se proto rozhodla na nastalou situaci reagovat tím, že postiženým městům nabídla novou smlouvu.

Podle starosty Miletína však „nový" dodavatel volil poněkud drsnější metodu a s radnicí začal hrát nátlakovou hru – Buď podepíšete novou smlouvu s námi, nebo vás odřízneme od energie. „S vyhrožováním si však na nás nepřišel. Pokud by nás totiž někdo odřízl neoprávněně od energie, tak by se podle zákona dopustil trestného činu," řekl tehdy Miroslav Nosek Deníku.

Tato rétorika je však podle Jana Palaščáka nešťastná a nezakládá se na pravdě. „Máme, v souladu s legislativou a stanovisky Energetického regulačního úřadu, distribučních společností i Energie pod kontrolou, zákonné prostředky k přerušení dodávek do odběrných míst, za které EPK naší firmě neplatí. Tedy i do Miletína. V čem by měl spočívat údajný trestný čin, nám není jasné," řekl Jan Palaščák a na adresu starosty dodal: „je mu ke cti, že alespoň přiznává svoji odpovědnost za podpis smlouvy Miletína a EPK." 

„Firma působila na burze dodavatelů elektřiny. Oslovili jsme ji s tím, že pro nás jako město nakoupí co nejvýhodnější cenu elektřiny," řekl k začátku energetické anabáze miletínský starosta Miroslav Nosek.

K těmto slovům se pak odkazuje i zástupce společnosti Amper Market Jan Palaščák: „Velice by nás zajímalo a určitě i občany Miletína a vaše čtenáře, na které burze dodavatelů elektřiny pan starosta společnost EPK viděl? Byla to Pražská energetická burza?" zajímalo generálního ředitele společnosti. Podle něj totiž žádná jiná energetická burza ve střední Evropě neexistuje a zcela určitě obecně prospěšná společnost Energie pod kontrolou nikdy na žádné burze nepůsobila.

Jan Palaščák se pozastavil nad tím, že Miletín zajistí dlužné přeplatky od EPK, když tvrdí, že: „Nám třeba na přeplatcích dluží devětaosmdesát tisíc. Proto jsme se rozhodli ihned stopnout všechny platby společnosti a čekáme, až své dluhy vůči nám uhradí. To by se mělo stát do konce roku," uvedl starosta.
Na to konto se Jan Palaščák ptá: „Jak pan starosta zajistí získání přeplatků od EPK? To zjistil až nyní, že EPK obci dluží? Proč to dříve neřešil?"

K samotné situaci okolo Energie pod kontrolou se pak společnost vyjádřila prostřednictvím tiskové zprávy, kde mimo jiné stojí: Několik stovek obcí a měst, které v minulosti uzavřely smluvní vztah s „neziskovou" společností Energie pod kontrolou o.p.s. (EPK), čelí dalšímu pokusu o podvod ze strany ředitele této společnosti, Davida Tejmla a jeho spolupracovníků z firmy Energie Pro s.r.o., Lukáše Wagnera a Vítězslava Fialy, podomních prodejců zlata, finančních produktů a energií.

S odkazem na smlouvy o správě odběrných míst uzavřených mezi obcemi a Energie pod kontrolou o.p.s. David Tejml zneužil svůj mandát od obcí a podepsal bez jakéhokoliv jejich souhlasu za všechny dotčené obce smlouvy na dodávky elektřiny a plynu až do konce roku 2019 s firmou Energie Pro s.r.o. David Tejml tedy svým podpisem přidělil zakázky obcí a měst za cca jednu miliardu korun firmě s obratem 10 mil. Kč a záporným vlastním kapitálem, která není ani subjektem zúčtování u Operátora trhu s elektřinou: http://www.ote-cr.cz/ statistika/mesicni-zprava-elektrina/pocty-opm-dodavatelu

Amper Market, a.s. získala tyto informace v rámci řešení krizové situace, která vznikla vytunelováním prostředků získaných na zálohách od obcí ze skupiny EPK a vyvrcholila pokusem o vyvedení portfolia zákazníků na Energie Pro, která začala dne 26. 11. bez jakéhokoliv právního základu převádět všechna odběrná místa (včetně těch, kde byla již dříve spolupráce s EPK ukončena) na sebe k 11.12.2015. Tomuto jednání aktivně bráníme a z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro nabídku dotčeným zákazníkům uzavřít smlouvy napřímo s Amper Market.

Nyní se ukázalo, že Energie Pro s.r.o. vydala nové všeobecné obchodní podmínky účinné od 1.11.2015. Následujícího dne podepsali Tejml za obce a Fiala za Energie Pro s.r.o. smlouvy mezi obcemi a Energie Pro s.r.o. v celkové hodnotě okolo jedné miliardy korun. Součástí nových všeobecných obchodních podmínek je v části 2.6.n. smluvní pokuta ve výši 30% ceny za elektřinu a plyn, které obce neodeberou v případě, že smlouvu, kterou nikdy nepodepsaly, nedodrží a předčasně ukončí.

Je tedy evidentní, že účelem tohoto jednání je získání nároků na smluvní pokuty ve výši až cca 300 mil. Kč, které by obce musely zaplatit ze svých rozpočtů. Z toho důvodu varujeme starosty, zastupitele a občany dotčených obcí před jakoukoliv formou souhlasu s tímto jednáním a doporučujeme nehradit zálohové platby předepsané již na toto úterý 15.12. v celkové výši cca 20 mil. Kč (platba by mohla být forma souhlasu s tímto podvodným jednáním).