„Velmi si vážíme toho, že můžeme nabízet knihovnické služby právě zde, protože věříme, že nejen na nás dýchá harmonie, příjemná pohoda a vkus. Přesto nám, a hlavně našim čtenářům přestaly prostory stačit. Návštěvníci si rádi přečtou noviny a časopisy v čítárně, kde jsou leckdy stísnění, o místu ke studiu nemůže být v provozní špičce ani řeč,“ vysvětlila ředitelka knihovny Jana Benešová.

Celková rekonstrukce a přestavba budovy v Denisově ulici, v níž sídlí Knihovna Václava Čtvrtka, by měla začít už v následujícím roce. Město uspělo se žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a zastupitelstvo následně v listopadu 2022 schválilo financování akce. „Dotační podpora bude ve výši 59,7 milionu korun, spoluúčast města činí 10,5 milionu. Konečná výše nákladů a dodavatel prací teprve vyplynou z veřejné zakázky, jejíž vypsání připraví městský úřad,“ doplnil mluvčí radnice Jan Jireš. Rekonstrukce se nejvíc dotkne oddělení pro dospělé, vchodů do budovy, a především vytvoření výtahu.

Knihovnu totiž momentálně nejvíc trápí bariéry v současné budově, které krajně znepříjemňují přístup lidem se sníženou pohyblivostí. „Knihovna nemá bezbariérový přístup do prvního patra, kde sídlí dětské oddělení a jsou zde nevyhovující dámské toalety. Ostatně i náš bezbariérový přístup do knihovny ze dvora je jen provizorní,“ doplnila Benešová. Kvůli špatnému propojení s interiérem čítárny lze navíc jen velmi omezeně využívat prostor venkovní terasy. Schodiště je ramenové, a proto na něm nelze použít schodolez. Do podkroví vedou pouze staré dřevěné schody, které nejsou pohodlné ani pro plně pohyblivého člověka.

Dalším problémem je vysoká vlhkost ve sklepních prostorách, kde je uložen knihovní fond. Knihovna se potýká i s nedostatečným prostorovým vybavením. Pro rekonstrukci tedy podle dotázaných knihovnic skutečně nastal nejvyšší čas. Oddělení pro dospělé dostane nový nábytek, ve skladu přibydou moderní regály a díky výtahu se rozšíří možnosti využití prostor v podkroví.

Tam a zase zpátky

Knihovnice bude v příštím roce čekat náročná výzva – vystěhovat a znovu nastěhovat celou knihovnu. „Začít by se mělo na podzim, takže budeme mít léto na to, abychom vystěhovaly všechny knihy do předem připravených prostor. Zatím není úplně jisté, kde to bude, ale snad ne moc daleko. Uvidíme, jestli budeme shánět brigádníky nebo oslovíme s prosbou o pomoc školy," předestřela knihovnice Helena Vejvarová.

Podle další z knihovnic Andrey Scháňkové je zatím v plánu udržet provoz knihovny i v době rekonstrukce na co nejvyšší úrovni. Dočasné kanceláře by měly knihovnice získat v budovách v centru města, nadále bude fungovat pobočka knihovny v Bunkru na Novém Městě a ve Fügnerově ulici by měl zůstat v provozu nový VerbisBox, schránka pro půjčování knih. „Pokud se nám podaří zajistit po celou dobu zapojení do elektřiny, chtěly bychom nechat VerbisBox v provozu i v době rekonstrukce. Usnadnilo by to práci a čas nám i čtenářům,“ doplnila Scháňková.

Budova knihovny v Denisově ulici pochází z roku 1924, přičemž původně se jednalo o Studentský dům. Není tedy náhodou, že objekt vyrostl v blízkém sousedství dnešní Základní školy Husova, kde dříve sídlil učitelský ústav. Projekt na rekonstrukci se připravuje od roku 2015. Pracuje s konceptem „obývák města Jičína“, kdy má knihovna nabízet především pohodlné zázemí pro studium a pro aktivní trávení volného času. Rekonstrukce by měla skončit v roce 2025.