Ten nyní může žalovat město za neprávoplatné odvolání. Představitelé Jičína se však právně opírají o zásadní chyby ve výpovědích, které ředitel dal třem členům učitelského sboru, což rada vyhodnotila jako hrubé porušení pracovně právních vztahů.

Vrchní pozici ve škole bude provizorně zastávat dosavadní zástupkyně ředitele Jana Stuchlíková. Město hodlá vypsat výběrové řízení, přechodné období ovšem může trvat několik měsíců.