Projektu měl ustoupit i dům čp. 56, který je součástí tak zvaného Špalíčku. Město ho zakoupilo v roce 2007 za 1,3 milionu právě kvůli stavbě silnice. Nyní ho hodlá prodat, a to za cenu určenou znaleckým posudkem, minimálně za půl milionu korun.

Nejdřív zbourat, pak stavět

„Dům na rohu ulic Nerudovy a Boženy Němcové je prázdný a chátrá. Musíme se celé záležitosti nějak chopit, buď objekt prodat nebo opravit. Jsem si vědom toho, že cena je nižší než v roce 2007, nicméně osm let se na domu podepsalo. Je velmi pravděpodobné, že pokud ho bude chtít někdo zrekonstruovat, bude ho muset asi nejdřív zdemolovat, což je nákladná záležitost," vysvětluje k záměru místostarosta Petr Hamáček s tím, že radnice bude chtít znát záměr nového majitele. Stavba nového objektu bude také limitována památkáři.

Původně měla radnice v úmyslu vykoupit všechny domy na Špalíčku, zbourat je a vybudovat obousměrnou komunikaci, která měla pokračovat ulicí Na Hrádku na křižovatku ulic Ruská a 17. listopadu.

„Většinu domů město Jičín v minulosti vykoupilo a následně i část z nich zdemolovalo pro jejich neutěšený stav. V průběhu času se však ukázalo, že vlastnické vztahy jsou zatím nepřekonatelné a výkup domů v ulici Na Hrádku je v dohledné době nemožný," popisuje Hamáček.

V roce 2010 byl schválen územní plán, který stanovil podmínku regulačního plánu pro historické jádro města. Ministerstvo kultury České republiky i Národní památkový ústav v něm nepřipouští změnu vedení uliční čáry v současnosti ani v dohledné budoucnosti.
„Účastnil jsem se jednání na ministerstvu kultury, zde mi bylo jednoznačně řečeno, že nepovolí posunutí regulační čáry. Ulice Boženy Němcové tak zůstane zúžená," konstatuje Hamáček.

Toto rozhodnutí definitivně odsunulo rozšíření komunikace a demolici starých domů, navíc na sousední parcele nyní probíhá výstavba, která respektuje podmínku památkářů, tedy zachování uliční čáry a historické stopy, takže je nemožné záměr města naplnit.

Město v současnosti nemá pro objekt využití, proto rada předložila již podruhé záměr jeho prodeje zastupitelům, a ti ho v minulém týdnu odsouhlasili.

Sousední plocha, která patří městu a kde se nyní neoficiálně parkuje, je určena k zástavbě. „V minulosti zadala radnice architektonickou studii, podle ní tu má být dům železný, dřevěný a kamenný," doplňuje vedoucí úřadu Peter Bareš. „Jestli se záměr někdy naplní, nebo tu bude něco jiného, je otázkou," dodává Peter Bareš.