Součástí workshopu byla prohlídka stálé expozice vánočních ozdob s průvodcem. Workshop pořádalo město Dvůr Králové ve spolupráci se sdružením Podzvičinsko.

Na úvod vystoupil Dušan Kubica, místostarosta města Dvůr Králové nad Labem, který uvítal účastníky a představil plány rozvoje cestovního ruchu ve městě Dvůr Králové nad Labem. Následoval blok přednášek, kdy za MIC Dvůr Králové vystoupila Jana Mikysková, která představila potřeby turistů z praxe, nabídla letáky a atraktivity v oblasti. Následovala přednáška o novinkách v ZOO Dvůr Králové, které se ujal Zdeněk Čermák.

Pestré informace

Novinky o Hospitalu Kuks a jeho nejbližším okolí nám představila Veronika Tomková. Následovala prezentace MAS Královédvorsko, kdy manažerka MASky Lenka Křížová přítomným představila činnost ,,masky" a jejich dotační možnosti. Poslední přednáškou byla přednáška Sdružení Podzvičinsko, kdy manažerka sdružení Kateřina Karešová představila činnost sdružení a jeho nejvýznamnější projekty.

Následovala krátká diskuse o možnostech rozšiřování cestovního ruchu (námět na sezonní výstavu o slavných osobnostech, jednotné značení ubytovacích kapacit ve městě, rozšiřování Labské stezky atd.). Následovala krátká fotografická prezentace o muzeu, které se chopila paní ředitelka muzea Alexandra Jiřičková.

Závěrem se účastníci workshopu zúčastnili komentované prohlídky s průvodcem, kdy jim byla představena nová expozice – stálá expozice vánočních ozdob. Pro sdružení Podzvičinsko byl workshop dalším přínosným prvkem ve vzdělávání, zdrojem nových informací a důležitým setkáním. Do budoucna se předpokládá, že tento workshop by se mohl opakovat. a to na podzim tohoto roku.   DM Podzvičinsko