Letos se podařilo vysoutěžit dodavatele, který stavbu během roku a půl provede. Stalo se jím sdružení společností BAK stavební společnost, a. s. a VODA CZ s r.o., které nabídlo cenu zhruba 48,4 mil. Kč bez DPH. Stavbaři práce zahájí letos v září a dokončeno má být na konci roku 2019. Během rekonstrukce bude úpravna odstavena a zásobení obyvatel převezme již zmodernizovaná úpravna v Březovicích.

Budova úpravny vody stojí na okraji Hořic a dodává vodu ze dvou vrtů pro část Hořic, ale i pro obyvatele okolních obcí Holovousy, Chodovice a Chloumky. Vzhledem k tomu, že používané technologie pomalu zastarávaly, rozhodla se VOS a. s. pro celkovou obnovu zařízení. „Po úspěšné žádosti o dotační podporu SFŽP, která pokryje zhruba 50 % částky, jsme letos vysoutěžili dodavatele stavby. Stalo se jím mezi šesti zúčastněnými sdružení společností BAK stavební společnost, a. s. a VODA CZ s r.o. s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou - 48 439 427 Kč bez DPH. Stavbaři si objekt převezmou nyní během září a práce potrvají až do prosince 2019,“ uvádí předseda představenstva VOS a. s. JUDr. Jan Malý.

Stavba se týká druhého zdroje pro skupinový vodovod Hořice. Ten další, úpravna v Březovicích, prošla celkovou obnovou již v roce 2015. A právě ona nahradí po dobu rekonstrukce Libonic zásobování obyvatel. „Úpravna bude po celou dobu zcela odstavena. Zásobování obyvatel bude zajištěno díky silným zdrojům a možnosti propojení z již zrekonstruované úpravny v Březovicích,“ vysvětluje ředitel VOS a. s. Ing. Richard Smutný. Celý objekt projde stavebními úpravami, vyměněny budou veškeré technologie a opravena a nově rozdělena bude stávající akumulační nádrž. Současně budou nově vystrojeny oba dva vrty. Hlavním cílem rekonstrukce je plné využití jejich kapacity, aby byla zabezpečena plynulost dodávky pro skupinový vodovod Hořicko. Dále zefektivnění úpravy získané surové vody. „Nové technologie dokážou razantně snížit objem odpadní vody, která při výrobě vzniká. Lepší bude také řízení celého provozu a procesu výroby, a to přes centrální velín. Zlepšit se mají i hodnoty parametrů jakosti vody, především zbytkového železa, manganu a niklu,“ doplňuje Ing. Richard Smutný.

Rekonstrukce Libonic je další etapou rozsáhlého plánu na zajištění bezproblémové dodávky pitné vody na Hořicku. První byla v roce 2015 rekonstrukce úpravny v Březovicích a zkapacitnění tamních vrtů. Poslední etapou jsou pak nové propojovací řady do lokalit severovýchodně od Hořic s cílem propojit skupinový vodovod Hořicko s dalšími jednotlivými vodovody v okolních obcích. Menší a málo vydatné zdroje vody by tak mohly být posíleny, případně odstaveny. Na tento projekt bude VOS a. s. žádat opět o dotaci SFŽP. Předpokládané náklady jsou ve výši cca 40 milionů korun.

Úpravna v Libonicích stojí na okraji Hořic směrem na Jičín. Byla postavena v 90. letech 20. století, avšak původní vodárna zde byla vybudována už v roce 1898. Zásobuje severozápadní část Hořic, obce Holovousy, Chodovice, Chloumky (v případě výpadku vrtu v Bílsku pak celou skupinu vodovodu Dobrá Voda – Bílsko, Chlum, Lískovice, Tereziny Dary, Dobrá Voda, Bašnice a Bříšťany) a částečně skupinový vodovod Hořicko. Denně upravuje vodu pro cca 1/3 obyvatel Hořic (z celkově 9 000 připojených). Další 2/3 obyvatel Hořic a okolí jsou zásobovány pitnou vodou z úpravny Březovice.