V lázeňském městu se intenzivně pracuje na rekonstrukci vozovek. I když řidiči se na konečný výsledek v podobě nových povrchů silnic těší, průběh staveb znamená dopravní omezení a kilometrové objížďky.

Na konec června je naplánováno dokončení současných prací na trase Hamerský mlýn – Dolní Nová Ves, tedy první etapy směrem na Hořice.

PONIČENÉ OBJÍŽĎKY

Myslí se i na opravu objízdných tras. Ta se uskuteční v termínu od 17. do 30. června. Dotkne se necelého půl kilometru vozovky před Svatojánským Újezdem a také téměř čtyř set metrů komunikace před Šárovcovou Lhotou směrem od Lázní Bělohrad. Doprava bude v lokalitě opravovaných úseků řízena semafory a vedena oběma směry jízdy zúženým jedním pruhem komunikace.

„Lidé ze Svatojánského Újezdu už si na stav silnice chodili stěžovat,“ podotýká starosta Lázní Bělohrad Pavel Šubr. Obyvatelé malebné obce, která je zasažena zvýšeným provozem, tento fakt potvrzují. „Je to už neúnosné. Jezdí tudy i kamiony, i když by neměly,“ říká pan Jaroslav.

„Často tudy nejezdím, ale zrovna dnes jsem musela hodně zprudka brzdit, kluci ve Svatojánu si kopali s míčem a ten jim utekl až do silnice. A za ním se samozřejmě řítilo i to dítě. Asi na takový provoz nejsou místní zvyklí, je to nebezpečné pro všechny,“ uvádí řidička Tereza.

LIPOVÁ ALEJ

V projektu rekonstrukce silnice, kterou provádí Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, bylo v plánu pokácet třicet pět stromů v lipové aleji. Z odborného posudku, který si nechalo vedení města Lázně Bělohrad vypracovat, vzešlo doporučení pokácet dalších třicet jedna lip. „Stromy v Kotykově aleji jsou ve špatném stavu a navíc rostou velice blízko silnice. Připadalo nám logické nahradit celou alej novou výsadbou, navíc dále od silnice a i s většími vzdálenostmi mezi jednotlivými stromy“ komentuje průběh starosta Šubr. Konečné stanovisko na základě posudku vydal jičínský odbor životního prostředí. Již vykácené stromy nahradí nová výsadba lip a stávající čeká prořez.

POKRAČOVÁNÍ OPRAV

Druhá etapa, která se týká rekonstrukce vozovky v bělohradské Kotykově aleji, plynule naváže na stávající opravy. Práce započnou 1. července a dotknou se i mostu přes protékající Heřmanku. Zlepší se povrch komunikace, zprůtoční se její odvodnění, vyspraví se krajnice a uskuteční se rekonstrukce mostu. To vše by mělo být hotové 3. září.

Objízdná trasa pro nákladní dopravu povede přes Úlibice a Novou Paku. Osobní automobily a autobusy budou využívat trasu přes Šárovcovu Lhotu a Svatojánský Újezd.

Stavba v délce jednoho kilometru za necelých patnáct milionů korun je financovaná z Integrovaného regionálního operačního programu.