Akciová společnost Mave, zabývající se výrobou vajec a jatečných prasat, uspořádala včera v mlázovickém kulturním domě Den techniky. Jeho záměrem bylo seznámit téměř stovku účastníků z celé republiky se současným stavem chovu drůbeže, produkcí vajec a s technologií obohacených klecí pro nosnice. Dále informovat hosty o přestavbě odchoven a poroden prasat, o krizové situaci s odbytem a dovozem vepřového. Především ale upozornit na fakt, že v současných klecích pro nosnice může podnik vyrábět vejce pouze do roku 2011, a potom musí přejít na nový typ obohacených klecí, které jsou již instalovány v jedné z hal.

Náročná rekonstrukce

 „Rekonstrukce je náročná finančně. Zprovoznění jedné haly, kde bude naskladněno padesát tisíc slepic, nás stálo přes 16 milionů korun. A to nás čeká renovace dvanácti pavilonů. Náklady na jednu halu jsou sedm milionů. Ekonomika výroby neodpovídá těmto investicím, proto chceme prodloužit platnost směrnice, vydané Evropskou unií k funkčnosti současných klecí do roku 2011, o pět let. Sepsali jsme petici a předali ji přítomnému řediteli sekce zemědělských komodit ministerstva,“ konstatuje ředitel podniku Josef Valenta. Zástupce ministerstva Miloš Lukášek uvedl, že rezort petici podporuje, ale je otázkou přesvědčit ostatní státy ke zvednutí ruky k prodloužení termínu.