Pokud jim propadneme, srazí nás na dno, do hluboké propasti, ze které se jen těžko budeme vracet zpět do života. Drogy, démon, jenž je schopný nás plně ovládat. Bohužel v dnešní době se s nimi setkáváme čím dál častěji. Mezi drogově závislé se někdy řadí i mladiství pod 15 let. Proto je důležité soustředit se na prevenci a s dětmi o této problematice mluvit.

Podílí se na ni i městská policie. „Naše úloha je především preventivní. Spočívá v tom, že obcházíme dětská hřiště nebo místa, kde už dříve byla použitá stříkačka nalezena. Také více hlídáme prostory, kde hrozí, že by použitý drogový materiál mohly nalézt děti," vysvětluje velitel jičínských strážníků Karel Juryca.

Velitel jičínských strážníků Karel Juryca rovněž pokládá za velký přínos spolupráci s organizací Laxus, jenž poskytuje sociální a adiktologické služby. „Máme od nich k dispozici malý žlutý kontejner, do kterého v případě nálezu použitou stříkačku umístíme. Poté vyplníme hlášení, ve kterém Laxus o nálezu informujeme a oni na místo vyšlou svého terénního pracovníka, který se zkontaktuje s uživateli drog a stříkačky jim vymění. Jde hlavně o to, aby je drogově závislí jen tak nepohazovali a zabránilo se poranění o jehlu třetí osobou," popisuje spolupráci Juryca.

Jak se ale má zachovat člověk, který stříkačku najde?
„Důležité je na ni nesahat a hned nás kontaktovat. Lidé by měli mít na paměti, že se mohou nakazit například hepatitidou typu C nebo virem HIV," varuje občany velitel a dodává, že spolupráce s veřejností funguje velmi dobře a většina lidí správný postup při takovémto nálezu zná.
Městští strážníci kontrolují hřiště a rizikové prostory ve městě pravidelně.

„Samozřejmě, že pokud nás někdo upozorní na to, že se někde pohybovala podezřelá skupina, místo prohlédneme okamžitě. A netýká se to jen injekčních stříkaček, ale i jiného nepořádku jako jsou střepy nebo lahve od alkoholu," ujišťuje Karel Juryca a dodává, že nejvíce nepořádku naleznou strážníci na jaře poté, co roztaje sníh.

Velmi dobrou zprávou jistě je, že počet nalezených jehel rok od roku klesá. „Teď jich v průměru ročně nalezneme deset až dvanáct, což je docela nízké číslo," chválí si Juryca.

PREVENCE NA ŠKOLÁCH
Ředitelé škol na Jičínsku naštěstí zatím žádný problém s drogami u svých studentů řešit nemuseli.
„Naši studenti mají k drogám velmi vyhraněný negativní postoj. Vědí jak moc špatný vliv mají nejen na fyzickou ale i psychickou stránku člověka," chválí své žáky ředitelka soukromé střední školy podnikatelské Renata Motyčková.

Ani na Masarykově základní škole ve Staré Pace se s drogami u svých žáků neshledali.
„Musím to zaklepat, ale drogy ani jiné patologické jevy jsem u nás na škole nezaznamenal," zamýšlí se ředitel Pavel Antoš, který odkazuje i na novou školskou vyhlášku, podle které musí každá škola mít poradenské středisko. „U nás působí jak výchovná poradkyně, tak i metodička prevence, která je žákům k dispozici celý týden. Pokud mají jakýkoliv problém, mohou se na ně kdykoliv obrátit," říká k prevenci ředitel.

Ředitel Základní školy Komenského v Hořicích Kamil Vávra dlouhá léta působil v protidrogové skupině. Zkušenosti, které při této práci nasbíral, nyní využívá ve škole v rámci prevence. „Já jsem měl na starosti východní Čechy, tedy dnešní Královéhradecký kraj, takže vím, jaká tu byla, a možná ještě je, drogová situace. Jsem ale velmi rád, že u nás na škole jsem za svého působení žádný problém se závislostí řešit nemusel," přibližuje své zkušenosti Vávra, jenž považuje prevenci za nezbytnou, a proto se snaží organizovat co nejvíce preventivních akcí.

„Snažíme se dětem předávat co nejvíce informací tak, že provádíme různá cvičení spojená s touto problematikou. Ty samozřejmě probíhají zábavnou formou. Rovněž spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou a také s kolínským Prostorem, jehož pracovníci se zabývají i prevencí v oblasti drog a kteří pro naše žáky pořádají různé besedy nebo zážitkové programy," vyjmenovává některé aktivity v oblasti prevence ředitel školy.

„Pro žáky šestých tříd pravidelně pořádáme třídenní stmelovací programy, jejichž cílem je, aby se spolužáci mezi sebou více poznali. A právě zde začíná i protidrogová prevence. Řekl bych, že tento program je pro ně velkým přínosem," pochvaluje si akci zkušený preventista Kamil Vávra a přiznává, že i když na škole žádný exces s drogami nezaznamenal, je zde možnost, že starší děti mají zkušenosti s kouřením marihuany. „To se nedá asi úplně stoprocentně vyloučit," nepopírá.

Kde se vaří a pěstují drogyZdroj: DENÍK

Když je potřeba, terénní pracovník přijede po domluvě kamkoliv

Jičínsko – Profesionální organizace Laxus a Semiramis poskytují sociální a adiktologické služby. Společně v našem okrese zajišťují jak prevenci, tak pomoc těm, kteří se do spárů drog dostali.

ČINNOST ORGANIZACÍ

„Na Jičínsku probíhají programy dlouhodobé primární prevence, to znamená preventivní programy, které kromě tématu drog řeší i další rizikové chování, např. šikanu, intoleranci, agresivitu, ale i rizikové sexuální chování a podobné. Zaměřujeme se také na dobré vztahy ve třídě, vzájemnou komunikaci žáků a rozvoj zdravého životního stylu. Další témata se pak odvíjejí od aktuální poptávky žáků nebo pedagogů," vysvětlil činnost organizací jejich mluvčí Lukáš Gilányi.

Tyto programy fungují v našem okrese celkem na devíti školách. „Program v konkrétní třídě vede vždy stálá dvojice lektorů, která děti provází několik let (ideálně po celý druhý stupeň). Nejedná se tedy o jednorázové besedy, ale dlouhodobou kontinuální práci. Na velmi dobré úrovni je také spolupráce s pedagogy, kteří mají zájem o další vzdělávání v problematice a účastní se různých seminářů, které pro ně realizujeme," pochvaluje si spolupráci Gilányi.

PRÁCE V TERÉNU

Kromě prevence na Jičínsku probíhají i terénní programy, které se zaměřují na aktivní uživatele drog. „Pravidelně navštěvujeme Jičín, Novou Paku a Hořice, často se na nás ale obracejí i uživatelé drog z jiných měst a obcí jičínského okresu. Tam jsme schopni zajet po předchozí telefonické domluvě. Cílem práce streetworkerů je především minimalizace rizik, která přináší užívání drog a která ohrožují nejen uživatele, ale i společnost jako celek. Služba funguje na principech harm reduction (minimalizace rizik) a ochrany veřejného zdraví (sběr a likvidace injekčních stříkaček, prevence přenosu infekčních chorob apod.). Klienty motivujeme k bezpečnější aplikaci, k léčbě a abstinenci, zprostředkováváme jim ale také kontakt s úřady, zdravotními službami a léčebnami návykových nemocí," popisuje činnost pracovníků Lukáš Gilányi a dodává, že od počátku roku do konce září byli v okrese Jičín v kontaktu s dvaačtyřiceti uživateli drog.

„Těm jsme vyměnili téměř 25000 injekčních stříkaček. Nejčastěji užívanou nelegální drogou u klientů, kteří programu využívají, je pervitin. Jako pozitivní fakt hodnotíme to, že populace uživatelů drog stárne – průměrný věk dosahuje téměř 30 let a mladých rizikových uživatelů moc nepřibývá." dělí se o pozitivní zprávu.

JAK MOHU POMOCI?

Setkat se s uživatelem drog může asi každý z nás. Co ale dělat, zjistíme-li, že někdo z našich přátel drogy užívá? Můžeme mu sami nějak pomoci?
„Zcela zásadní je, zda o pomoc daný člověk stojí, či ne. Určitě mohu nabídnout pomoc v řešení některých potíží, například tak, že si s dotyčným promluvím, vyslechnu jej, případně pomůžu s tím, s čím pomoci umím a co mě neohrozí. Nutné je ale předem stanovit jasné hranice, za které již nepůjdu a které nebudu měnit. Důležité je hranice pevně držet a nenechat se zmanipulovat do něčeho, co by mohlo případně ohrozit mne samotného. Určitě mohu nabídnout doprovod do služby, která se specializuje na drogovou problematiku. Tím může být již zmíněný terénní program, pokud se jedná o člověka, který není motivován k abstinenci, nebo ambulantní centrum, které provozujeme v Hradci Králové a Mladé Boleslavi a které pomůže zmapovat situaci a nalézt cestu k abstinenci člověku, který nad změnou svého životního stylu uvažuje," radí zkušený pracovník.

Rodičům, kteří zjistí, že jejich potomek bere drogy pak Gilányi radí okamžitě kontaktovat odborníka a na nic nečekat.
Rovněž zdůrazňuje fakt, že se nevyplácí problém skrývat, jelikož tím může dojít akorát k jeho prohloubení. Lidé, kteří potřebují pomoci nebo jen radu, mohou využít ambulantní centra. Více informací naleznete na webových stránkách organizací Laxus a Semiramis.