Díky pokroku v stavebních technologiích a zvyšujícím se požadavkům na ekologickou udržitelnost se dřevo stává oblíbeným materiálem ve světovém stavebnictví. Zvýšená poptávka po něm je znát i v České republice, což se zřetelněji projevilo i v komerčním sektoru. Již dnes se staví dřevěné školky a školy, domovy pro seniory, ale i stavby určené pro komunitní služby, environmentální vzdělávání, kulturní akce nebo další občanskou vybavenost. Hlavními investory těchto projektů jsou obce a města, které dřevostavby upřednostňují nejen kvůli jejich ekonomické výhodnosti a ekologickým benefitům, ale také kvůli rychlosti a efektivitě výstavby, jež jim umožňuje rychle reagovat na současné potřeby a kapacity stávajících zařízení.

Tento trend mohly do jisté míry ovlivnit i dotace. V roce 2023 Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vyčlenilo tři miliardy korun z Modernizačního fondu na podporu výstavby energeticky úsporných mateřských, základních a středních škol, přičemž výše dotace pokrývala až 70 % nákladů. Energeticky úsporné stavby si notují s udržitelností, a proto se u nich často sahá po dřevě jako hlavním konstrukčním materiálu. Jmenujme jeden příklad za všechny – v Říčanech u Prahy se na konci loňského roku začala stavět největší dřevěná školní budova v pasivním standardu v Česku, která pojme až 540 dětí. Dalšímu rozmachu by pomohly pomoci zvýhodněné úvěry či daňové pobídky, o kterých se už veřejně hovoří.

Symbol udržitelnosti a zdraví

Veřejné budovy postavené ze dřeva jsou nejen symbolem udržitelného rozvoje, ale také prostředím, které podporuje zdraví a pohodu uživatelů. Díky rostoucímu povědomí o výhodách tohoto materiálu má dřevěná architektura ve veřejném sektoru slibnou budoucnost.

„Dřevo je stavební materiál, který dokáže pružně reagovat na specifické požadavky stavby a potřeby investorů. Mnoho měst a obcí se sebevědomě pouští do veřejných staveb, ve kterých dřevo hraje prim. To je pro mě jasný důkaz, že mu důvěřují, a nejen v případě novostaveb. V posledních letech stále častěji evidujeme poptávky na rekonstrukce, což je dobrá zpráva z několika důvodů – staré budovy dostávají druhou šanci, zlepšují svou uhlíkovou bilanci a dřevo jim dodává novou dimenzi. Nástavby, vestavby i plošné interiérové aplikace jsou pro dřevo jako stvořené,“ říká Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti AGROP NOVA, vyrábějící dřevěné panely NOVATOP, a dodává: „Samozřejmě vnímám rostoucí poptávku po dřevě, jeho používání ve stavebnictví není nutný kompromis, ale prestiž a společenská odpovědnost. Zároveň ale říkám, nepodléhejme módním trendům a netlačme dřevo všude a za každou cenu s cílem spasit planetu. Používejme ho výhradně tam, kde zúročí své přednosti před jinými materiály. To platí i pro naše výrobky.“

Podle statistik Světového dřevařského svazu (World Timber Council) bylo v roce 2022 v Evropě postaveno přes 2 500 dřevěných školek. V Evropě tvoří dřevěné školky více než čtvrtinu všech nově postavených školských zařízení. Nejvyšší zastoupení mají ve Švédsku, Norsku a Finsku. V České republice dnes evidujeme, podle informací ADMD (Asociace dodavatelů montovaných domů), okolo 20 takových staveb. Právě tato asociace svou dlouholetou osvětu o udržitelné výstavbě ze dřeva míří na starosty a zástupce jednotlivých samospráv. „Přestože naše výrobky z velké části exportujeme, měli jsme příležitost spolupracovat na několika vzdělávacích projektech v Česku, patří mezi ně například mateřské školy Všetaty a Buková nebo základní školy v Praze Nučicích a Čakovicích,

tělocvičny ale i další stavby občanské vybavenosti jako Komunitní centrum v Mnichově Hradišti a Environmentální vzdělávací centrum Natura park v Pardubicích,“ upřesňuje Jiří Oslizlo.

Zdravotní výhody dřevěných školek

Studie Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazují, že děti v dřevěných školkách mají méně respiračních problémů a alergií ve srovnání s těmi, které navštěvují zděné školy. Proto se obecně doporučuje do všech interiérů zařazovat co nejvíce přírodních materiálů, květin a viditelně dřevěných povrchů. Podle slov Jiřího Oslizla jsou dřevěné školy jasnou budoucností.

„Jsou totiž nejen ekologicky šetrnou volbou, ale vytváří přívětivou atmosféru pro děti a působí uklidňujícím způsobem. Důležité je si uvědomit, že zdravé vnitřní prostředí, a to nejen u staveb ze dřeva, je výsledkem kombinace více faktorů. Velkou část z nich lze měřit a predikovat už ve fázi projektu a dosáhnout tak ve finále optimálního výsledku,“ dodává.

Studie potvrzuje i architekt Pavel Horák, který takové stavby navrhuje. V dřevěné školce, pod kterou je podepsán jeho ateliér, je nemocnost dětí výrazně nižší než v sousední zděné školce. Zároveň vnímá, že by právě veřejné stavby ze dřeva měly být svou komplexní kvalitou přínosem pro obyvatele obcí a příkladem pro ostatní, jak zlepšovat prostředí pro vzdělávání, práci a život. Je přesvědčen, že školy ze dřeva pozitivně ovlivní vztah vyrůstající generace nejen ke dřevu, jako udržitelné a krásné variantě, ale i k samotné architektuře. Svá slova podpořil zkušeností z obce Všetaty, ve které jeho tým dřevěnou mateřskou školku navrhoval a realizoval, kde investor preferoval kvalitní architekturu a zdravé prostředí pro děti, kritérium ceny bylo až na dalším místě.

Pozitivní zkušenost má i architekta Diana Hocková, která s kolegy navrhla mateřskou školu Buková. Sice v ní zvítězil monolitický železobetonový skelet, ale dřevo dostalo hlavní roli v celém interiéru. „Jsme rádi, že měla městská část Prahy 3 kuráž vykročit trochu neznámou cestou a dala na naše doporučení,“ komentuje řešení autorka návrhu. „Dnes jsou zástupci města spokojení s výsledkem, alespoň nám se to při společných setkáních takto jeví. Věříme, že děti si školku užijí a pobyt v tomto inspirujícím přírodním prostoru také trochu ovlivní jejich budoucí zájmy a vkus.“ doplňuje Hocková. Paní ředitelka školky v době otevření ocenila dřevo v interiéru, které odpovídalo jejím představám a potřebám, a určitě by takové řešení doporučila i dalším školkám.