Sbor dobrovolných hasičů v Dřevěnici právě slaví 120 let, je to nejstarší společenská složka v obci. Pohled do zažloutlých kronik i hlas vzpomínek bývalých a současných členů napoví, že hasičský sbor ve Dřevěnici prožíval v různých etapách své dlouhé existence vrcholy i pády, slávu, obdiv, ale také těžká období, kdy musel statečně a vytrvale bojovat o svou svébytnost. Přesto však nakonec pokaždé uhájil právo na svou existenci a mnohokrát v historii prokázal svůj význam i schopnosti.

Obecní zastupitelstvo ustavilo hasičský sbor na své schůzi - a za účasti téměř všech obyvatel obce dne 29. června 1892. V kronice hasičského sboru se o tomto historickém datu píše:

„Již před pěti léty (1887) pomýšleno na to, aby po příkladu pokročilých obcí seřízen byl i u nás sbor hasičský. Pokusy však konané nevedly k výsledku. Příprava přeci učiněna tím, že v roce 1888 pořízena za starou školní budovou stříkačka a umístěna v kolně při stavbě školní budovy pořízené. Teprve v posledním čtyřletí, kdy občanstvo náležitě řáděním blesku poškozeno a vystrašeno bylo, nerozpakoval se nikdo podporovat obecní zastupitelství zdejší, když na den Božího těla roku 1892 usneslo se, že seřídí sbor dobrovolných hasičů."

V době zrodu čítal sbor 49 členů. Jeho starostou byl zvolen knížecí duchovní František Hartl a velitelem Josef Wurm. Ještě předtím, než sbor zahájil činnost, musel se celý odebrat do kostela v Radimi, kde páter František Dittrich provedl jeho vysvěcení. Mužstvo poté pilně cvičilo ve školní tělocvičně a dřevěnické švadlenky šily místním hasičům nové uniformy.

Hned od samého začátku sbor několikrát zasahoval při vážných požárech v obci i blízkém okolí, ale podílel se aktivně také na organizování společenského života v Dřevěnici – jen do roku 1895 uspořádal tři věnečky a společnou naučnou vycházku…


Župní sjezd


Přeskočme zajímavou historii až do roku 1933, kdy se v Dřevěnici uskutečnila velice významná událost – župní sjezd hasičstva, na kterém promluvil i tehdejší ministr zemědělství Bohumír Bradáč. Na schůzi se projednávalo i školení členů na téma Válka, plyn a ochrana obyvatelstva.

V období po II. světové válce se činnost hasičů – už přejmenovaných na požárníky – zaměřila především na občasná veřejná cvičení, okresní soutěže, preventivní prohlídky domů a provozoven, žňové hlídky a brigádnickou činnost. Samozřejmostí byla stálá kulturní činnost.

Několikrát však také hasičskému sboru hrozilo ochromení či zánik. Pravidelnou aktivitu, zlepšení podmínek i technického vybavení se naplno podařilo obnovit v roce 1992, kdy se konaly oslavy 100. výročí založení sboru – součástí bylo i okrskové cvičení, opakující se každých pět let.


Členstvo


Sbor dobrovolných hasičů v Dřevěnici sdružuje v současné době 38 členů. Ti se zaměřují především na námětová a okrsková cvičení, pořádání kulturních a společenských aktivit v obci, tábory a akce pro děti, brigády, sběr starého železa, ale také zajišťují poslední rozloučení s bývalými členy. Připomeňme si, že v roce 2007 sbor pomáhal i v přímém boji s ohněm – při dvojnásobném požáru lesa ve skále u rybníka.

Poděkování patří všem za podporu, která je Sboru dobrovolných hasičů v Dřevěnici poskytována. Zvláště pak je třeba ocenit přístup Obecního úřadu v Dřevěnici, který sbor podporuje finančně. ⋌(sdh)