Stromy jsou podle ministerstva životního prostředím lékem na naši nemocnou krajinu. Jejich výsadbu podporuje od roku 2011 Nadace ČEZ každoročními granty, obce je však využívají minimálně. Letos přišly nadaci za Královéhradecký kraj pouze tři žádosti, podpořeny byly dvě, z toho Dřevěnice na Jičínsku částkou sto tisíc korun. Obec je použije na podzimní výsadbu stromořadí u rybníku Hlíza.

„Bylo by škoda nevyužít nabízené dotační prostředky, protože kontejnerové stromy na výsadbu jsou poměrně drahé,“ poukazují místostarostka obce Lída Lukavcová a zastupitelka Radka Stránská.

Jednou z podmínek čerpání prostředků je i spolupráce lidí s vysazováním stromů a hlavně při péči o ně v budoucnu. To bude asi největší oříšek, protože sucha, která nyní již několik let panují, jsou pro nové výsadby velikou hrozbou a bude nutné se starat hlavně o zálivku. „Lidi by měli mít o výsadbu zájem, vždyť to dělají pro své potomky. Doufáme, že přijdou i se svými dětmi, jako to bylo při vysazování v minulých letech,“ věří obě iniciátorky.

U Hlízy bude růst 48 ovocných vysokokmenů - hrušky, švestky, třešně a jabloně, na vršku kopce pak dvě lípy , pod kterými bude stát lavička.

Zastupitelky připomínají, že ovocná stromořadí, která v okolí vesnice byla, s léty zanikla. Chybí zde remízky, při procházkách se není kde schovat před žhnoucím sluncem. Věří, že hlavně mladší ročníky pomohou při výsadbě a hlavně při péči o stromy, než se definitivně uchytí.

Dřevěničtí už mají vytypované další lokality, kde by se mohlo sázet. Využít hodlají další dotační tituly.

V minulých letech zasadili javory u ČOV. U jedné z polních cest vysadili sedm vysokokmenů třešní, na druhé straně cesty pět švestek. U nově vybudované cesty směrem k hřišti je vysazeno pět nových třešní. Vloni na jaře pomáhali sázet stromořadí habrů od Dřevěnice do Radimi ve spolupráci se sousední obcí, tady na pozemcích SÚS.

Všechny ostatní výsadby stromů jsou na pozemcích obce, která má dokončeny hotové komplexní pozemkové úpravy.

„Některé obce mají o výsadbu zájem, ale narážejí na fakt, že parcely u cest jsou většinou v rukou soukromých vlastníků,“ připomíná jeden z problémů, který brání výsadbě, Víťa Dufek z MAS Český ráj.

Jak zmiňují kroniky z roku 1935 bylo v Dřevěnici napočítáno celkem 1482 ks jabloní, 358 ks hrušní, 1244 ks třešní, 21 ks višní, 4453 ks švestek, 67 ks slív a 108 ks ořechů. „Hlavně počet švestek je na tak malou obec neuvěřitelný. Máme co dohánět,“ dodává místostarostka.