Pět milionů korun obdržela obec začátkem roku na tolik potřebnou rekonstrukci bývalé školy, kde sídlí obecní úřad, sportovcům je k dispozici tělocvična a stále je tu i funkční byt. Peníze pocházejí z přerozdělování státních prostředků z loňského roku.
„Zatím jenom vyplňujeme formuláře, připravujeme výběrové řízení na dodavatele. Právě nyní žádáme ministerstvo financí o další peníze, abychom mohli akci úspěšně zakončit, neboť z našich vlastních zdrojů je to naprosto nereálné,“ vysvětluje starosta Václav Sobotka.
Obec si nechala již v loňském roce zpracovat projekt na opravu budovy školy, celkové náklady renovace se odhadují na 12 milionů korun. Letos hodlá v I. etapě prostavět slíbených pět milionů, dokončení díla pak bude záviset jen na subvencích. Dřevěničtí ze svého rozpočtu už uhradili studii a projektovou dokumentaci v částce 760 tisíc korun. „Náklady na dokumentaci se ještě zvýší, oslovili jsme firmu, která nám připravila žádost o dotaci i výběrové řízení. Vše podléhá přísným kritériím, tak vše svěřujeme raději odborníkům. Nikdo nám ale neudělá nic zadarmo, za všechno musíme platit,“ konstatuje starosta.

Etapy


První etapa výstavby se dotkne prvého patra, kde bude zřízena zasedací síň, která se zároveň stane i síní slávy. Připomenuta zde bude historie obce i volejbalu. Dále zde vznikne nová bytová jednotka a také místnost pro internet.
V přízemí je plánována tělocvična, kanceláře obecního úřadu , sociální zařízení a také fitcentrum. Přes tři sta tisíc korun už získali Dřevěničtí od kraje na částečnou výměnu oken školy.
Z cupování „medvěda“ si utrhli i Sobotečtí. Ti obdrželi příslib na devět milionů korun, za které chtějí dostavět dům s pečovatelskou službou. I tady práce váznou. Radnice musela nejdříve zadat úpravu projektu a nyní vypsala výběrové řízení na dodavatele zakázky. Město ze svých zdrojů zafinancuje terénní úpravy.