„Výsadba byla zajištěna v rámci obecní akce Sázíme stromy s dětmi. Následná péče ve formě zálivky stromů bude zajištěna obcí a místními občany,“ uvedla místostarostka Dřevěnice na Jičínsku Ludmila Lukavcová.

Na výsadbu 48 ovocných stromů a tří líp přispěla obci Nadace ČEZ částkou sto tisíc korun.