Dřevěná torza jsou domovem chráněného brouka nosorožíka kapucínka. Až město v budoucnu přistoupí k odstranění soch, bude k tomu potřebovat výjimku z ochranných podmínek pro zvláště chráněné druhy živočichů. Radnice proto pověřila odbor životního prostředí, aby připravil podklady a žádost na kraj k získání výjimky. Sochy byly vytvořeny v zimě 2006 - 2007 po pokácení jasanů ztepilých. Poškozují je hlavně plodnice hub a vzlínání vláhy.