O záměru jsme informovali čtenáře v minulém týdnu, kdy ještě starosta Josef Cogan věřil, že žádost o dotaci město podá do začátku září. Dnes už je jasné, že tento termín není možné časově zvládnout.

Výzva Ministerstva pro místní rozvoj byla vypsána začátkem března a pro Českou republiku je v ní na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů alokována částka 1,1 miliard korun. „Žadatelé zde mohou získat v rámci způsobilých výdajů do maximální výše padesáti milionů korun až devadesátiprocentní dotaci.

K žádosti však musí doložit vydané územní rozhodnutí a minimálně žádost o stavební povolení, což se v našem případě nedá časově zvládnout, neboť město ještě nemá zpracovanou ani studii záměru," vysvětluje k celé záležitosti Vítězslav Dufek, který má na starosti dotační politiku radnice. Zareagovat na tuto výzvu nestihne ani Jičín, který hodlá vybudovat nový terminál na autobusovém nádraží a propojit ulici 17. listopadu s ulicí Dělnickou.

Radnice nyní zadala zpracování dopravního modelu řešeného území včetně posouzení propustnosti. Dostavět halu na autobusovém nádraží chtějí zase Hořičtí.

„Autobusové nádraží je zmodernizované, nyní připravujeme stavbu odbavovací haly. Dotaci se budeme snažit získat přes Mikroregion Podchlumí letos na podzim," říká k záměru Hořických architekt Martin Pour. Hořice se pokusily lákavého dotačního titulu ministerstva využít na stavbu lávky k Libonicím, po konzultaci s úředníky záměr vzdaly.

Novopacký sen
Výbor pro rozvoj při packém zastupitelstvu navrhl přestěhovat autobusové nádraží z Kotíkovy ulice na parkoviště pod bývalým městským úřadem, a to v kontextu, že město se stihne zařadit do první výzvy.

„Je zde vyšší alokace peněz a nižší konkurence. Získat bychom mohli podporu ve výši 45 milionů korun. To je výrazná dotace a my musíme přemýšlet, jak to celé pojmout. První výzvu ale rozhodně nedáme. Došli jsme k závěru, že bychom chtěli vyzvat pět až deset architektonických společnost s tím, že zaplatíme architektonickou studii a vybrané dokumenty posuneme do dalšího kola. Posoudit chceme situaci stávajícího nádraží, možného nového, dopravní situaci jako celek a její návaznosti," popsal záměr starosta Josef Cogan. Ten jako ideální vidí na volné ploše nad parkovištěm vybudovat parkovací dům se 180 parkovacími místy.

„Je to zatím pouze nástřel, až budeme mít studii, budeme záměr konzultovat s veřejností," slibuje jeho zastánce starosta Josef Cogan, který návrhu přičítá plusové body i za lepší propojení s nedalekou železniční zastávkou.

„Jako rada se domníváme, že současný terminál je na úrovní dvacátého století. Podle nás by si Paka zasloužila terminál na úrovni dokonce dvaadvacátého století." Na současném autobusovém nádraží by zatím mohlo vzniknout parkoviště, podle Cogana je možností na využití plochy mnoho včetně výstavby bytového domu.