Silnice druhé třídy bude neprůjezdná od 13. dubna do 4. května, i když investor počítá se zprovozněním už 26. dubna.

„Důvodem stavby je oddělení splaškové a dešťové kanalizace. V současné době je společná a zbytečně zatěžuje čistírnu odpadních vod, proto chceme splaškovou kanalizaci napojit na přivaděč pro čistírnu, dešťovou včetně balastních vod svést do Rokytky," popisuje záměr starosta Josef Dlabola a dodává, že na zhotovení splaškové kanalizace obec požádala o dotační podporu Královéhradecký kraj. Získat tak může tři miliony, sedm milionů uhradí z vlastní kapsy.

Investice za deset milionů korun už byla započata, v úterý si firma KVIS Pardubice převzala staveniště. Spolu s ní i zhotovitel rekonstrukce plynovodu Revis Praha. Budování kanalizace totiž půjde ruku v ruce se stavbou plynovodu. Rozvody plynu za osm milionů uhradí RWE, které se pak bude společně s obcí podílet na závěrečné úpravě povrchů.

Oprava silnice ve Staré Pace.

„Předpokládáme, že práce budou završeny v závěru července, do konce roku chceme zvládnout opravy komunikace a chodníků," plánuje starosta, který měl nyní hodně starostí se zajištěním dopravní obslužnosti. „Musíme všechny včas informovat, vyvěsit upravené jízdní řády, objízdnou trasu," upozorňuje Dlabola.

„Od 13. dubna do 4. května bude uzavřena ulice Sokolská mezi Starou Pakou a Roškopovem, čímž bude omezen provoz linek. Dopravci tak mají za úkol zajistit nejen obslužnost Staré a Nové Paky, ale také druhé části, a to Ústí, Roškopova a Karlova. Výlukové jízdní řády a informační leták pro cestující budou zveřejněny v autobusech a na zastávkách," upozorňuje Jan Sedunka, technolog veřejné dopravy, který se snažil všechny linky zkoordinovat.
Výuku děti stihnou

„Jedná se nám také o žáky, kteří dojíždějí do naší školy. Musíme zjistit, zda nebudou mít autobusy z důvodu objížďky velkou časovou prodlevu a děti nepřijdou pozdě do vyučování," poukazuje na další možný problém starosta. Do staropacké základní školy totiž zhruba čtvrtina dětí dojíždí.
Ředitel školy Pavel Antoš nás však ujišťuje, že spoje byly nastaveny tak, že děti včasný příchod zvládnou. „Žáci od nás obdrželi informace o změně autobusů, začátek vyučování posouvat nemusíme."

Ředitel školy navíc oceňuje zodpovědný přístup radnice, která se opravdu stará.
Cestující se nemusí obávat ani zvýšeného jízdného. Potvrdil nám to Milan Slezák, správce tarifu Iredo.
Potíže s uzavřením hlavní tepny budou mít i zemědělci. „Traktory musí jezdit po objízdné trase, bude to půlhodina navíc, vzrostou nám i náklady na naftu," postěžoval si Karel Vitvar z roškopovského střediska.

Komplikace
Jiří Žalský, majitel firmy Topa, která má sídlo za železničním viaduktem směrem na Karlov, není omezením také zrovna nadšen. „Zaměstnanci musí volit cestu objížďkou a nebo si nechat auto ve Staré Pace a úsek zdolat pěšky," zvažuje možné varianty.

Stavba zkomplikuje dopravu nejen na silnici druhé třídy, ale také v ulice Letná. „Buďte prosím trpěliví. V případě potřeby se obracejte na stavbyvedoucí, kteří se budou pohybovat po stavbě a jejich telefonní čísla najdete na informační desce," vzkazuje starosta.