Dnešním dnem totiž začíná plánovaná rekonstrukce kruhové křižovatky v lipách a silnice druhé třídy ve směru na Valdice a Železnici. I když původně měl být kruhový objezd na křižovatce ulic Svatopluka Čecha, Havlíčkovy, Revoluční, Bolzanovy a ulice Čs. armády renovován za provozu, od dnešního dne je křižovatka po dobu tří týdnů zcela uzavřena.

OBJÍZDNÁ TRASA

Objízdná trasa bude v obou směrech vedena kolem nemocnice Bolzanovou, Čelišovou a Jiráskovou ulicí.
Největší dopravní akci v Jičíně odstartovala rekonstrukce křižovatky v lipách, odtud bude renovace silnice druhé třídy pokračovat přes Valdice a Železnici až na hranici kraje.

Objízdné trasy kvůli opravě silnice.Zdroj: Město Jičín

Délka stavby, jejímž investorem je kraj, je necelých šest kilometrů a je rozdělena na několik etap. Zakázku za 55 milionů bez DPH provádí firma ALPINE Bau CZ a.s. První etapa má být hotová do 6. listopadu.

Město chtělo předejít dopravním komplikacím, a tak vystavělo v kasárnách provizorní komunikaci, která povede dopravu v jednom směru z Valdic do Jičína.

„Protože jsme počítali s dopravními komplikacemi, vystavělo město za zhruba dvě stě padesát tisíc provizorní komunikaci v lokalitě Kasárna, kudy jsme svedli dopravu od Valdic v jednom jízdním pruhu. Napojíte se na ni na poslední odbočce od Sedliček, projedete ulicí Československé armády přes chodník před bývalou zubárnou a budete pokračovat kolem nemocnice ulicí Bolzanova, Čelišova a Železnická. Prosíme občany o opatrný pohyb v okolí nemocnice, kde bude zvýšený provoz zvláště v prvních třech týdnech uzavírky při obousměrném provozu na této objížďce. Bude zde také omezeno parkování," upozorňuje vedoucí odboru dopravy města Martin Duczynski.

V opačném směru, tedy při jízdě do Valdic, mohou řidiči najet na objížďku z Jiráskovy ulice, neboť napojení ostatních ulic ze sídliště bude zaslepeno (ulice Svatopluka Čecha, Tyršova a U Stadionu a do 16. října i ulice Havlíčkova). Takže využít cestu přes sídliště nelze, auta budou při příjezdu Husovou ulicí směřována k autobusovému nádraží, kolem městského úřadu Ruskou ulicí dále k archivu a přes Vrcha na okružní křižovatku u rybníka Kníže. Tady budou pokračovat kolem gymnázia Jiráskovou ulicí, Čelišovou a Bolzanovou do Valdic.

Nákladní doprava je již z obchvatu vedena objízdnými trasami přes Dřevěnice a Studeňany.

REŽIM AUTOBUSŮ

Autobusy budou mít průjezd povolen, ale Duczynski upozorňuje na zrušení několika autobusových zastávek linkových autobusů a MHD, a to v lipách, u sportovního areálu; na sídlištiHusova a Jičín, Vrchlického.

Do výlukových jízdních řádů je vložena náhradní zastávka Jičín, Komenského nám. a v ulici Československé armády je pouze ve směru Valdice – Jičín zřízena náhradní zastávka.