Výstavba bude stát 23 milionů korun, kraji ale výrazně pomůže evropská dotace. Kraj jako investor uhradí pouze nezpůsobilé výdaje v řádu několika set tisíc.

Bezbariérové, speciálně zařízené budovy budou mít stejnou kapacitu. V každém najde domov osm lidí. Všichni se přestěhují z hlavní budovy Ústavu sociální péče pro tělesně postižené, která se nachází ve Strozziho ulici, v němž nyní pobývá 79 klientů. Odstěhování šestnáctky lidí nicméně neznamená rozšíření kapacity. Ústav nepřijme nové klienty, neboť smyslem projektu není navýšení počtu míst, nýbrž snaha o takzvanou deinstitucionalizaci – tedy větší zapojení hendikepovaných do každodenního života mimo ústřední budovy.

Podle ředitelky ústavu Renaty Zemkové příprava na projekt trvala dlouho. Již v roce 2009 se institut zapojil přes ministerstvo práce a sociálních věcí do evropského programu. V posledních letech záměr provázely potíže s projektovou dokumentací. Původní výběrové řízení bylo zrušeno, neboť první dvě vítězné firmy odmítly podepsat smlouvu o dílo. Na vině byly chyby v dokumentaci, kvůli kterým mohlo dojít k četným vícepracím. Kraj proto začal projekt přepracovávat, což se dělo v časové tísni, protože domy musí stát do konce letošního roku. Napodruhé se však výběrové řízení zdařilo, krajská rada při posledním jednání schválila výsledky a po podpisu smlouvy se práce rozeběhnou. Termínem dokončení je listopad.