První písemná historická zpráva o obci je patrně z roku 1197 a to v souvislosti s církevní zprávou.

Dominantou obce je farní kostel zasvěcený Petru a Pavlu. Uvádí se již v roce 1384. Původně to byla gotická stavba. V letech 1748-58 byl opraven barokně a v této podobě se zachoval do současnosti.

Válku rakousko-pruskou z roku 1866 v obci připomínají dva pomníky, v parku před novým hřbitovem (založen 1877) pak stojí tři sochy. ⋌(z webu obce)