Zeptali jsme se
…hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, zda kraj vybudování domečku podpoří.
„Myslím si, že je to předčasná otázka, sdružení si teprv ujasňuje představy, co v domě vznikne, v jakých etapách bude rekonstrukce postupovat. Dohodli jsme se, že jeho zástupci přijedou na kraj a budeme o těchto věcech diskutovat. Kraj je garantem sociálních služeb a sociální péče,takže o těchto věcech budeme mluvit a musíme je vyhodnotit. Projekt na mě působí docela dobře, společně s entusiasmem lidí, kteří se mu věnují. Pokud to půjde, kraj se k němu nebude stavět zády." 

Zázemí by zde měli nalézt lidé s různým druhem postižení, měla by zde vzniknout komunita, kde si budou její členové pracovat, bydlet, navzájem si pomáhat, a budou mít zároveň možnost sportovního, kulturního a společenského vyžití.

„Budujeme zde bezbariérové bydlení s osobní asistencí, odlehčovací služby pro rodiny, které se starají o své nesoběstačné členy, chráněné dílny a kanceláře, prostory pro sportovní a volnočasové aktivity pro postižené a mnohé další," popisuje projekt Ladislav Kratina, předseda a jednatel sdružení a pokračuje. „Těmto lidem budeme v bezbariérovém prostředí zajišťovat odbornou asistenci a supervizi. Tato komunita ale bude otevřená široké veřejnosti, do které se budeme přirozeně integrovat skrze své činnosti, tedy práci, integrované sporty, volnočasové aktivity."

Mentálně a psychicky postižení lidé budou podle Kratiny v Domečku fyzicky pomáhat lidem s tělesným hendikepem a ti zas budou například organizovat pracovní i volnočasové aktivity. Tím budou společně méně závislí na podpoře ostatních a budou se moci věnovat činnostem, které pro ně byly dříve finančně nedostupné, například z důvodu potřeby větší asistence. „Díky pracovnímu uplatnění a vzájemné pomoci budou mít oprávněný pocit, že jsou užiteční a prospěšní, což je často opačný stav než mají nyní, kdy se mnohdy cítí zbyteční a na obtíž," popisuje pocity svých kamarádů.

Projektová dokumentace k přestavbě byla nedávno představena veřejnosti, hrubý odhad nákladů je dvacet pět až třicet milionů korun.

„Rádi bychom zažádali o evropské dotace, ale nespoléháme na ně a jsme připraveni vše budovat postupně, svépomocí. Vyhlášena je i veřejná sbírka, tak věřím, že nás lidé podpoří. Navíc jsme zařazeni do adventních pořadů České televize, při kterých se bude 14. prosince vybírat na naši prvořadou investici, bezbariérový výtah, který zpřístupní všechna patra budovy. Pořídit by se měl za 1,5 milionu korun," popisuje možný finanční tok Ladislav Kratina.
Budovu tiskárny Fitos zakoupilo sdružení v létě roku 2013. „Domluvili jsme se s majitelem tiskárny, že zde pro ně zachováme pravé křídlo, zbytek budeme využívat."

Pod jednou střechou
„Hlavně bychom chtěli dostat všechny naše činnosti pod jednu střechu. Momentálně máme tři provozovny a kanceláře po Staré a Nové Pace, sklady na dalších třech místech. Je to náročné na logistiku, navíc jsme všude v pronájmu," dozvídáme se od předsedy.

Nosné je ale vybudovat sociální bydlení pro vozíčkáře, kteří vyžadují čtyřiadvacetihodinovou osobní asistenci. „Naše sportovní turnaje tito lidé navštěvují a my víme, v jaké jsou tíživé situaci. Stárnou jim rodiče a před nimi je jedinou perspektivou ústav. Chceme jim nabídnout v našem domečku trvalé bydlení a dát jim i možnost pracovního a společenského uplatnění," otevírá možnosti pro hendikepované předseda sdružení.

Upozorňuje nás, že i přes své tělesné omezení nechtějí členové sdružení čekat jen na dotace, ale chtějí se zapojit do prací.

„Zažádali jsme si o změnu územního plánu, a protože je tady smíšená městská zástavba, umožňuje nám to obrovské aktivity od ubytování přes pracovní činnosti. Pozemek, který leží za objektem, chceme rovněž odkoupit a využívat. Co se týče budovy, v prvém patře by měla vzniknout recepce s dílnami a pak část, kde zachováme tiskárnu Fitos. V dalším patře počítáme s ubytováním. Plánovány tu jsou pokoje se společnou kuchyní a sociálním zázemím. V posledních dvou patrech je místo pro provozní zázemí včetně kanceláří. Takže objekt využijeme ve všech patrech, základem ale bude výtah, který musíme instalovat prioritně. Vlastní stavba se pak dělí na několik etap, je to otázka financí," představuje své dílo projektant Petr Zlatník, který počítá i s tím, že některé části budovy, vzhledem k jejímu stáří, budou zbourány a nahrazeny novými.

Co v domečku vznikne a co nabídne
Bezbariérové bydlení s asistencí – pro 12 těžce fyzicky hendikepovaných lidí (vozíčkářů) a 6 mentálně či psychicky hendikepovaných lidí chceme vybudovat bezbariérové byty s osobní asistencí a supervizí
• Práce pro postižené – chráněná pracovní místa pro cca 50 lidí se zdravotním postižením, kteří budou pracovat v chráněných dílnách a kancelářích DPK
• Osobní asistence – kanceláře a noční místnost pro osobní asistenty, kteří již nyní poskytují 24hodinovou asistenci v celém mikroregionu Novopacka a budou zajišťovat asistenci také v DPK
• Odlehčovací služby – pro nesoběstačné lidi, kteří potřebují zajistit bezbariérové ubytování s osobní asistencí na přechodnou dobu (např. z důvodu onemocnění, nebo dovolené pečující osoby)
• Sportovní a volnočasové aktivity – především zázemí pro hendikepované sportovce (bezbariérové ubytování, rehabilitace a fitness, školící prostory, atd.) + tréninková sportoviště a denní stacionář
• Bezbariérové ubytování – nejen pro sportovce, ale také turisty Českého ráje, účastníky školení a kurzů, návštěvníky obyvatel DPK, atd.
• Víceúčelové prostory – pro přednášky a školení, sportovní a volnočasové aktivity, promítání a plesy, atd.
• Hospůdka – nejen pro ubytované, ale otevřená široké veřejnosti
• Sklady – pro sportovní vybavení, kompenzační pomůcky, materiál a výrobky chráněných dílen, atd.
• Dále uvažujeme o – zachování pronájmu části prostor tiskárně Fitos a úzké spolupráci s ní (možnost uplatnění pro naše pracovníky), rehabilitaci – fyzioterapii pro obyvatele a pracovníky v DOMEČKU i širší veřejnost, pořádání akreditovaných školení na téma integrovaných sportovních aktivit, výtvarných kurzech keramiky a pedigu, a v neposlední řadě také o dalším rozšiřování pracovních aktivit: služeb pro veřejnost a výroby.