„Prohlídky budou probíhat od 10 do 18 hodin v Nádražní ulici. Uvidíte, jak se rodí zázemí pro sociální služby – terénní osobní asistenci, chráněné dílny, sportovní a volnočasové aktivity, bezbariérové bydlení s asistencí a slepičí farmu. Seznámíme vás se záměrem rozšířit sociální služby o službu odlehčovací – pro rodiny pečující o postižené, terapeutickou rukodělnou dílnu a další veřejně prospěšné aktivity," přibližuje program dne Ladislav Kratina.
Prohlídku můžete absolvovat na invalidním vozíku, který vám zde zapůjčí, a budou vám i asistovat.

Pokud jste na Domeček přispěli dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK DOMECEK na číslo 87 777 (po dobu jednoho roku přispíváte 30 Kč ), nebo jste finančně přispěli alespoň 300 korun na účet veřejné sbírky: 218286566/0300, dostanete od nás na památku zvonek z keramické dílny spolku.