Náklady přes dva miliony korun pomohly městu uhradit dotace ve výši 1,1 milonu Kč. Dárcem byl Státní fond dopravní infrastruktury.