Krajští zastupitelé ve čtvrtek posvětili rozhodnutí krajských radních o sloučení tří hořických škol v jednu. Protesty veřejnosti a studentů byly marné.

Vše o kauze
ČTĚTE ZDE

Vážené dámy, vážení pánové,

Dovoluji si Vás opět dnes jménem učitelů naší školy Gymnázium a SOŠ v Hořicích oslovit. Jmenuji se Jiří Slezák a možná si pamatujete, že jsem zde stál 2. prosince a mluvil jsem k Vám v souvislosti s rušením čtyřletého gymnaziálního oboru. Těsným výsledkem hlasování bylo přes veškeré naše snahy čtyřleté gymnázium zrušeno. Dobrá. Pochopili jsme, že optimalizace na naší škole již proběhla.

Akceptovali jsme vyhlášení konkursu na místo ředitele; konkurs se šesti kandidáty v lednu řádně proběhl – mohu to potvrdit, byl jsem členem konkursní komise. Z naší školy se konkursu zúčastnili tři učitelé; vítězem se stal jeden z nich. K našemu velkému překvapení byl však krátce poté Radou kraje konkurs zrušen.

Vedením školy byla pověřena zástupkyně školy Eva Slámová.

A proč tu stojím dnes? Jsem tu, abych Vás o něco požádal.

Dnes máte svým hlasováním rozhodnout o sloučení tří samostatných hořických středních škol! Obchodní akademie, Vyšší odborné školy rozvoje venkova a Střední zemědělské školy a školy naší. Rád bych Vás tedy požádal, abyste svým dnešním rozhodnutím zastavili pokračující devastaci hořického školství, tedy abyste návrh Rady kraje neodsouhlasili.

Město Hořice bylo koncipováno jako středoškolské městečko a do této doby se tak také rozvíjelo. Středoškolští studenti se výrazně podílejí na struktuře a atmosféře města.

Znakem doby je vytvářet velké subjekty – hypermarkety, hyperrestaurace, multikina atd. Že by teď byly na řadě hyperškoly? Opravdu všichni tolik milujeme posezení v obrovských restauracích, nebo si raději zajdeme na sklenku vína do naší oblíbené malé romantické vinárny? Opravdu chceme vytvářet velké školy s množstvím naprosto nesourodých oborů?

Tohle má být ono zkvalitnění? Pokud ano, tak s tím nemůžeme rozhodně souhlasit.

Jsme přesvědčeni, že optimalizace ve školství by neměla brát v potaz pouze ekonomická hlediska a neměla by podléhat politickým změnám. Proces optimalizace by měl, dle našeho názoru, navíc zasáhnout celý vzdělávací systém. Školství by mělo už konečně najít cestu, jak nejlépe vybavit mladé lidi do života. Optimalizace by měla začít tím, že si řekneme, jak a čím studenty vybavit, a budeme toto ujednání respektovat. Pro rady, jak na to, máme kam sáhnout. Namátkou: J. Hus, J. A. Komenský, T. G. Masaryk. Stále se nám ale nedaří myšlenky a názory těchto uznávaných osobností uvést do praxe.

Jiné vybavení by přeci měla poskytnout odborná škola, jiné by mělo dát gymnázium. Abychom tyto rozdíly, tolik potřebné pro vývoj společnosti, zachovali, je nutné, aby se školy neslučovaly.

Současná optimalizace je nastavena chybně. Chyb je ve vzdělávacím systému mnoho - bylo by to na delší povídání. Rádi se diskuse o nápravě školství zúčastníme. Naším společným cílem by dnes mělo být, abychom v chybách nepokračovali.

Pokud jsou Vaše názory na zlepšení situace ve školství podobné těm našim, podpořte nás ve svém hlasování a pomozte nám tak zastavit pokračující devastaci.

Děkujeme.