O tom, že o přízeň občanů v Popovicích svým způsobem soupeří dosavadní osadní výbor (OV) a skupina občanů v čele s Michalem Kazdou a Vladislavem Samkem, jsme již v dubnu informovali. Oba jmenovaní nám poskytli vyjádření. Mimo jiné píší:
„Anketa popovických občanů se uskutečnila 30. ledna a byl rozdán 301 lístek. Občané a chalupáři mohli vyjádřit na základě dobrovolnosti a anonymity spokojenost nebo nespokojenost s činností osadního vyboru.

Úspěch ankety
Vrátilo se nám 225 lístků, s prací osadního výboru bylo spokojeno 47 dotazovaných, nespokojenost vyjádřilo 162 respondentů a 76 lístků se nevrátilo. Výsledky měly být spočítány jak za účasti organizátorů, tak i za účasti Osadního výboru. Za ten se dostavili pánové Carda a Ulrych, kteří však neprojevili vůli ke spočítání hlasů a vyhodnocení ankety.

Byť byla naše snaha sebevětší, negativní přístup zástupců OV zmařil vyhodnocení ankety. To bylo nakonec provedeno později za přítomnosti dvou nezávislých občanů, kteří se na organizaci nepodíleli. Poté byl o výsledku informován starosta města Martin Puš. Přestože k tomu došlo písemně, do 30 dnů jsme žádné stanovisko neobdrželi. Opětovně jsme upozornili na náš dopis a teprve po 40 dnech nám bylo sděleno, že výsledky budou projednány na zastupitelstvu města.“

Svolají občany
Michal Kazda a Vladislav Samko v závěru svého dopisu tvrdí, že chtějí svolat v Popovicích veřejné shromáždění, kde seznámí občany s výsledky ankety a v diskusi si oni budou moci říci, co je zajímá a pálí. Jistě bude přínosem, pokud se shromáždění zúčastní co nejvíce občanů i dosavadní osadní výbor.
„Svým způsobem Popovickým závidím, že mají tolik lidí, kteří chtějí pomáhat. To se všude nevidí,“ uvedl občan jedné z blízkých obcí, který si nepřál být jmenován.

Každopádně jen spoluprací a diskusí přímo v obci se mohou vyřešit místní rozpory. Jičínská radnice je sama těžko vyřeší.