V dubnu 2013 město a organizace s firmou uzavřely závěrkové listy pro dodávání plynu. Platily pro následující rok a pro další léta se k nim uzavíraly dodatky, které aktualizovaly cenu za MWh. Pro rok 2019 firma nabídla cenu 575 Kč/MWh. Ceny plynu prošly v posledních letech poměrně turbulentním vývojem, neboť v roce 2015 město a příspěvkovém organizace platily 722 Kč/MWh, v roce 2016 to bylo 638 Kč/MWh, v dalším roce pokles pokračoval na 527 Kč/MWh a pro letošní rok se cena snížila na 463 Kč/MWh.

Předpokládáme-li, že město a organizace odeberou za rok celkem 4300 MWh, letos se celkové náklady za plyn dostanou pod dva miliony korun, zatímco v roce 2015 to bylo 3,1 milionu Kč. Pro příští rok, kdy odhad celkových nákladů za plyn je zhruba 2,47 milionu Kč, je tedy patrný nárůst, který ovšem odpovídá světovému růstu cen zemního plynu. (jj)