Jaké jsou zkušenosti koordinátorky dobrovolníků V. Vaníčkové s rozrůstajícím fenoménem dobrovolnictví? Pro mnohé může být stále překvapující, že lidé chtějí pomáhat ostatním. Jaké jsou motivace dobrovolníků?

Motivace jsou různé, avšak převládá snaha pozitivně ovlivnit život někomu, kdo potřebuje pomoc. Dále dobrovolníci chtějí získat zkušenosti a praxi pro budoucí studium či povolání. Prvotním impulsem bývá, že lidé chtějí smysluplně využít svůj volný čas. Někdo chodí do posilovny, jiný k lidem nebo dětem, kteří mají život složitější než jejich vrstevníci.

Může se stát dobrovolníkem každý člověk?
Dle zákona se dobrovolníkem může stát osoba až od 15let, od 18let musí doložit čistý výpis z Rejstříku trestů a být zdravotně způsobilý k té dané činnosti. Někteří naši dobrovolníci mají zdravotní postižení, které vůbec nemusí být překážkou. Důležitá je spolehlivost a čistá motivace dobrovolníků, nikoliv řešení vlastních problémů prostřednictvím pomoci druhým.

Zvládne být každý dobrovolníkem?
Ve své podstatě ano - záleží na výběru dané činnosti, každý něco umí a má co dát ostatním. Při úvodním rozhovoru se ptám na zájmy a společně hledáme ideální dobrovolnickou činnost, která by naplnila očekávání dobrovolníka. Vnitřní motivace dobrovolníka je pohonem k tomu, aby vytrval v dobrovolnické činnosti a byl pro klienty přínosem. Role koordinátora dobrovolníků je dát směr a podporu na této cestě.

Jakou činnost si dobrovolník může zvolit?
Zájemci v Dobrovolnickém centru Oblastní charity Jičín mají široký výběr z akreditovaných dobrovolnických programů zaměřených na sociální oblast. Mohou si zvolit svoji činnost s klienty v chráněném bydlení, stát se mentorem pro školáka v obtížné životní situaci, pomoci nám vést kolektivy dětí a mladistvých, navštěvovat pacienty v nemocnici, nebo být oporou lidem s handicapem. Stále hledáme „náhradní" babičky a dědečky k dětem, které nemají vlastní prarodiče. Dveře mají u nás otevřené i zájemci, kteří si ani z tohoto výčtu nevybrali. Bude-li v našich možnostech, rádi podpoříme i inovativní sociální projekty. A pokud by se rád někdo stal dobrovolníkem v jiné oblasti např. ekologii, kultuře či v zahraničí, předám mu informace a kontakty na spolupracující organizace.

Kolik času je třeba věnovat dobrovolnické činnosti?
V průměru se jedná o 1-2 hodiny týdně. Někteří dobrovolníci dochází 1x měsíčně, eventuálně pouze na jednorázové akce jako je např. Národní potravinová sbírka a Tříkrálová sbírka, nebo pomáhají zrealizovat projekt zaměřený na sociální sféru. Jiní pomáhají pravidelně a to i 7 hodin týdně. Je to vždy dle vzájemné dohody.

Jak mám postupovat, pokud bych se chtěl stát dobrovolníkem?
Zájemci o dobrovolnictví mne mohou kontaktovat na tel.: 733 741 692 a mailu: dobrovolnici@charitajicin.cz. Nebo se zastavit přímo v prostorách Charity, ul. Vrchlického 824, Jičín a domluvit si termín osobní schůzky v pracovní dny od 7: 30 do 16:00hod.   Věra Vaníčková