Pokračovali úklidem podél příjezdové komunikace a na odpočívadlech u silnice I/16. Sesbírali několik pneumatik, poschovávaných v lese. Jednu v přírodě nechali, obklíčil ji totiž svými kořeny mladý strom. Nechtěli věřit svým očím, když na okraji lesa kromě kyblíků, folií, plechovek, Pet lahví objevili i odříznutou hlavu krávy.