Jedna dvojice udržovala prostranství okolo pomníků na Prachově (památník zde v minulém roce oslavil 100 let od svého odhalení) a druhá parta se pustila na Horce u Dílců do vymýcení velkého množství náletových křovin od zastávky naučné stezky až k vysokému centrálnímu pomníku. Pískovcové stupně pomníku byly očištěny od mechu a lišejníku. Zde jsme setrvali celé dopoledne.

Odpoledne jsme v Jičíně za koupalištěm v lokalitě Žabínek očistili pomník na hromadném hrobě rakouských vojáků od silné biomasy lišejníků a bylo natřeno zábradlí. Už před brigádou zde město Jičín nechalo v okolí pomníku vykácet větší množství křovin a přímo u pomníku jeden velký strom. Pomník už nyní nelze přehlédnout.

Členové se věnovali také oblasti Jinolic, kde letos 17. května proběhne vzpomínková akce k roku 1866. Vyčistili zde prostranství u kříže na hromadném hrobě u rybníku Vražda, kde se uskuteční jeden z pietních aktů.   Martin Drapák, Petr Lazurko