Stala se jí Štěpánka Šinkmanová, která nezištně odpracovala 120 hodin v jičínském Apropu, kde pomáhala s péčí o těžce zdravotně postižené děti. V současné době je již zaměstnankyní Denního stacionáře APROPO. Občanské sdružení Apropo v letošním roce přijalo do pracovního poměru čtyři absolventy střední školy a dvě uchazečky o zaměstnání evidované na úřadu práce. „Sdružení neplní tedy jenom významnou roli v poskytování sociálních služeb v Jičíně, ale také přispívá ke zvyšování zaměstnanosti v regionu,“ říká koordinátorka sdružení Jitka Králová.