Vše vypuklo ve 14 hodin předposlední srpnovou sobotu, kdy moderátor přítomné přivítal a seznámil s programem a smyslem celé akce. Nabitý program odstartoval ukázkou požárního útoku, který předvedly děti ze sekeřického oddílu mladých hasičů.

Pak následovalo vystoupení mažoretek Stella Nový Bydžov, které slaví úspěchy na republikových i světových pódiích.
Poslušnost svých svěřenců, obranu, vyhledání a zadržení hledané osoby v podání Kynologického klubu z Nového Bydžova bylo úvodem k představení sdružení Helppes, jejichž sympatické zástupkyně v průběhu odpoledne podrobně vysvětlovaly činnost asistenčních psů, způsob jejich výcviku, vyprávěly dojemné příběhy o životě a silném vztahu asistenčních psů a jejich majitelů, kterým jsou jejich čtyřnozí kamarádi nejenom každodenními pomocníky, ale leckdy jim vděčí i za záchranu života. Podělily se o dobré i negativní zkušenosti s lidmi v okolí postižených a odpovídaly na zvídavé otázky diváků. Zajímavostí bylo i krátké povídání o vodicích konících.

KONĚ I ŠTAFETA

Dětští návštěvníci využili možnosti svézt se na koni, projet se na minimotorce a proběhli si netradiční hasičskou štafetu.
Mužskému oku zalahodily ladné pohyby a odhalená bříška orientálních tanečnic Arabellas, dámské publikum se zase mohlo poučit při ukázce sebeobrany napadené ženy v podání sdružení Mapaj z moravského Přerova. Jim také patřil závěr celého charitativní odpoledne: jejich hořící muž se uhasil sám skokem do nádrže, dětští hasiči pak dohasili plápolající keř.

PODPORA AKCE

Celou akci podpořili sponzoři – kromě obce jedna z pojišťoven, výrobce hořických trubiček a Motožrádlo. V podvečer převzalo sdružení Helppes z rukou zástupkyně hlavního sponzora Generali finanční dar ve výši 10 000 Kč.

Večerní program zahájila v 19 hodin skupina Řemen, po ní následoval koncert Jack BigBeat a závěr patřil skupině Manual.
Všem, kteří jakýmkoliv dílem podpořili tuto akci pro dobrou věc, patří velký dík a obdiv a těšíme se, že se i příští ročník vydaří.     Petra Sedláčková, kronikářka