Podle starostky Jany Němečkové Dobré Vodě nevadí, že velkou nádražní budovu nahradí dvě čekací budky. Pro velkou stavbu by ostatně ani nebylo vhodné využití. Dobré Vodě se nelíbí strohá a hranatá podoba těchto budek ani fakt, že Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nerespektuje územní plán a je poněkud skoupá na slovo.

Železničáři se brání, že komunikace byla dostatečná a zvolené řešení je adekvátní.

Je tu spor, u něhož se obě strany shodnou na jediném pozitivu. Budova padla a již více nebude domovem nepřizpůsobivých obyvatel a tím i hrozbou pro každého člověka, který se rozhodne cestovat vlakem. Obec sice ztratila část historického dědictví, ale zároveň zmizelo z její tváře jedno ohyzdné místo.
„Ještě v loňském roce tam bydleli nepřizpůsobiví občané, objekt byl vybydlený. Řešilo se, jestli se budova opraví, nebo jestli se shodí a postaví se nová čekárna," uvedla starostka Jana Němečková. Prohlídka místa ukázala, že rekonstrukce objektu by byla enormně nákladná, a správa železnic rozhodla logicky – dům strhnout.

Obec: skoro s námi nejednali
Potom ale následoval rozkol s obcí. „V srpnu jsme si řekli, že se znovu sejdeme. Od té doby se ale nic nového nestalo. Informovala jsem se, jak to vypadá. Bylo mi řečeno, že nádraží bude zbouráno a postaví se čekárna. Po demolici jsem volala přednostovi s tím, kdy bude schůzka o nové čekárně. Dozvěděla jsem se, že už je to rozhodnuto. Chtějí tam postavit dvě jednoduché krabice," pokračuje starostka. „S tím nesouhlasíme," dodává.
Správa železnic hodlá na místě usadit dvě bytelné boudy v „protivandalské" úpravě. Obec má obavu, že stavby budou vážně narušovat ráz zástavby.

Železničáři: Ale ano, jednali jsme
Protest obce patrně nepadne na úrodnou půdu. Železničáři jednoduše pracují „na svém", Dobrá Voda nemá žádnou pravomoc projekt ovlivnit. Vladimír Filip, ředitel SŽDC Hradec Králové uvedl, že postup byl v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 177/1995 Sb. Ani argument, že železničáři nerespektovali morální právo obce vědět o osudu nádraží, nepovažuje za adekvátní. „Obec Dobrá Voda u Hořic byla informována o předpokládaném řešení ze strany SŽDC na podzim roku 2014," napsal.

Správci železnic potvrdili, že stržení objektu bylo nevyhnutelné. „V budově původního objektu zastávky byl proveden průzkum stávajícího stavu. Stav konstrukce objektu byl shledán špatným. Zevrubný stavební průzkum prokázal závažné statické poruchy objektu v některých klenutých stropech nad prvním podlažím. Havarijní stav objektu byl způsoben nepovoleným osídlováním a využíváním osob bez přístřeší a stářím objektu, který byl vybudován v minulém století a odpovídal svým rozsahem zcela jiným funkcím než v dnešní době v návaznosti na rozsah infrastruktury a technické řešení řízení provozu," sdělil Vladimír Filip.

„Výstavba větší čekárny či rekonstrukce staré nádražní budovy by byla ekonomicky neopodstatněná a neefektivní," uzavřel.
Čekací boudy budou dokončeny nejpozději v dubnu. SŽDC za celý projekt, tedy včetně demolice, zaplatí 1,9 milionu korun.

Obec v současné době hraje o to, co ještě z původní historické stavby zbylo – nádražní zahradu. Je také ve vlastnictví železničářů. V posledních letech, stejně jako budova, hrozivě zchátrala. Dobrá Voda nyní jedná o jejím odkupu s tím, že o ní chce pečovat. Tato záležitost je ještě otevřená.