Dobrovodský hasičský sbor

Kdysi zde působily dokonce dva sbory, a to v Dolní a Horní Dobré Vodě. V současnosti jsou zde družstva dětí, žen, mužů i veteránů. Místní se zúčastňují Podorlické ligy, okrskových i okresních soutěží. „Jsme rádi, že reprezentují obec v populárním požárním sportu, v dnešní době jsou jednotky nezastupitelné především při likvidaci následků živelných pohrom, nebo při dohlídání požářiště. Důležité pro život obce jsou i kulturní akce, které sbor pořádá jako zábavy a plesy,“ říká starostka Jana Němečková.

Po exhibici převážně veteránských SDH z Bašnic, Bílska, Ohnišťan, Hořic, místních se předvedli i Hořiněvští, kteří pomáhají při zásazích profesionálním jednotkám v Hradci Králové.

Historický zásah

Jak mohl vypadat takový zásah v počátcích sboru, přiblížili s trochou nadsázky veteráni z Bašnic. Stavení podpálila žhářka, kterou vzápětí dopadli četníci, hasiči mezitím pumpovali vodu, aby mohli vyrazit k zásahu. „Chtěli jsme připomenout časy minulé, takže šlo o odpočinkové odpoledne s ukázkami historické i současné techniky,“ uvedla starostka. Kromě plamenů museli hasit i žízeň, protože v sobotu pokračovala vlna tropických veder.
Po fyzicky náročných výkonech se přítomní mohli zchladit i v požární nádrži s upravovanou vodou.