Jednu z posledních částí kasárenského komplexu, která bude po letošním demoličním zásahu ještě stát, vlastní Okresní soud v Jičíně. V zájmu celkové rekonstrukce lokality chce město tuto stavbu získat a následně rovněž zlikvidovat.

Soud však objekt využívá jako sklad. Jeho inventář by se mohl přesunout do hlavního sídla u autobusového nádraží, kde ale není dostatek místa. Hlavní budova soudu totiž poskytuje prostory i pobočce katastrálního úřadu.

Proveditelná je ale jiná směna. Jičínský katastrální úřad se vystěhuje ze sídla soudu. Sklad z kasárenské budovy se přesune do uvolněných místností. Vystěhovaný úřad nalezne nový domov v části budovy bývalé VZP na autobusovém nádraží. Ta bude z majetku soudu vlastnicky převedena na Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj.

Město zase od soudu získá kasárenské stavení v lipové aleji, které bude příští rok strženo.

Na složité směně se již shodly všechny tři strany. Soudu bylo jičínskou radnicí nabídnuto několik alternativ, kam by sklad mohl přemístit, ale toto je nakonec jediná možnost, kterou je institut ochoten akceptovat.