Státní fond životního prostředí podpoří propojení vodovodů na Hořicku zhruba 26 miliony a 41 milionů dá do infrastruktury na Kopidlensku. Celkové předpokládané náklady obou projektů jsou před soutěží zhruba 130 milionů korun a k realizaci dojde během tří let. Oba projekty mají za cíl propojit stávající menší vodovody na silnější skupinové a posílit tím dodávku vody pro všechny tamní obyvatele.

Obce se slabšími či nekvalitními zdroji severovýchodně od Hořic se mají připojit na skupinový vodovod Hořicko. „Dojde k vybudování dvou přívodních řadů - přivaděče pitné vody do skupinového vodovodu Boháňka, a to ze stávající úpravny vody Březovice. Přivaděč bude situován do stávajícího vodojemu v prameništi Na Bahnech. Dále bude připojen přivaděč z obce Boháňka do vodojemu v obci Doubrava, který bude napojen na vyšší tlakové pásmo v místní části obce Chloumek u Hořic. Zároveň se stavebně oba vodojemy upraví a v Březovicích přibude nová čerpací stanice,“ vysvětluje plány ředitel VOS Richard Smutný.

Nejenže se zvýší kvalita pitné vody pro tamní obyvatele, kteří budou mít vodu z hloubkových zdrojů z úpravny Březovice, ale zároveň se vyřeší dlouhodobý problém s nedostatkem vody v obci Doubrava. „Do Doubravy musí vodohospodáři pravidelně zavážet pitnou vodu mimo tamní zdroj, protože ten má bohužel dlouhodobě vodu mimo přípustné hygienické limity. Jsem rád, že se naší vodohospodářské společnosti podařilo najít řešení pro tyto dlouhotrvající problémy. Zhruba čtyřicítka obyvatel by se tak již brzy mohla dočkat většího komfortu v podobě dodávky pitné vody z kvalitních zdrojů. Navíc bude možné postupně připojovat i další obyvatele v lokalitě, například v Cerekvicích, Jeřicích či Rašíně, “ říká k projektu starosta města Hořice Aleš Svoboda.

Předpokládané náklady na tento projekt, který je pro vodohospodáře prioritní, jsou zhruba 50 milionů korun. „Dotace z Evropské unie je přislíbena ve výši 26 milionů a dalšími 4,5 miliony přispěje stát. Na tuto akci již máme stavební povolení a začít by se tak mělo již v příštím roce. Hotovo má být v roce 2021,“ uvádí Smutný. Stavba bude navazovat na již provedenou rekonstrukci úpravny vody v Březovicích, která prošla celkovou obnovou v roce 2015, a nyní probíhající rekonstrukci druhého zdroje pro Hořicko – úpravny vody v Libonicích.

Druhým projektem je zajištění dalšího zdroje pitné vody pro Kopidlensko. To je totiž v současné době závislé pouze na jediném zdroji v Rakově, který je už nyní na hraně své kapacity a není možné připojovat další obce. V rámci projektu by byl postaven nový zásobní vodovod Staňkova Lhota – Rakov a nový zásobní vodojem na vrchu Čakan. Tento vodovod bude navíc propojen i se skupinovým vodovodem Sobotka, takže obě oblasti budou moci být vzájemně zásobovány.

„Na Kopidlensku obsluhujeme zhruba tři tisíce obyvatel pouze jedním zdrojem. Nyní by přibyl další zdroj i se zásobníkem vody na vrchu Čakan, který je blízko Sobotky. Chceme proto připojit tento vodovod i na Sobotecko, abychom v případě potřeby mohli zásobit obyvatele přilehlých obcí i dalšími zdroji - pramenem Hrudka a vrtem Rašovec. Stejně tak ale v případě poruchy či odstávky zdrojů pro Sobotku budeme schopni zajistit zásobení obyvatel zdroji z Kopidlna,“ popisuje projekt Smutný.

Nový vodojem Čakan navíc zajistí pro obec Staňkova Lhota vodu i v případě výpadku elektrického proudu, což nyní není možné. Je totiž položen nad vodojemem Staňkova Lhota, tudíž by voda proudila samospádem. Sloužit ale bude i jako vyrovnávací objem při nerovnoměrné spotřebě. Zajistí tak oboustranně větší plynulost a spolehlivost dodávek.

Pro Kopidlensko je navíc potřeba přivést kvalitní pitnou vodu pro místí části Pševes a Drahoraz „V obou obcích máme už nyní bohužel výjimku Krajské hygienické stanice, a to kvůli vyššímu obsahu některých látek. Na propojení obou lokalit se skupinovým vodovodem Kopidlno se už pracuje, nyní probíhá územní řízení. Stavba však nemůže být zahájena do doby posílení zdrojů, což se tímto projektem vyřeší. Dále budeme moci vyhovět i žádostem o připojení dalších okolních obcí či částí obcí, jako např. Únětic, Střevače, Nadslavi, Štidel, Bílska,“ říká starostka města Kopidlna Hana Masáková. Na Sobotecku by se pak mohly připojit i obce Lavice a Zajakury.

V současné době je již vydáno stavební povolení. Předpokládané náklady jsou 78 milionů korun, Státní fond životního prostředí přispěje 41 miliony a 7 milionů přidá stát. Realizace se pak předpokládá v příštích třech letech.